OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

SIGURNOST

3

U prošlom izdanju OIVin časopisa najavili smo ideju o formiranju muzeja koji će sačuvati tehnologije koje su dio naše povijesti i koje se više ne koriste te se nadamo kako ste već kontaktirali kolegu Borisa Šmudlu te dali svoj doprinos. Budući da ćemo sljedeće, 2021. godine, obilježiti 95. obljetnicu postojanja našeg Društva u planu je i izdavanje monografije kako bismo zauvijek obilježili i taj značajan događaj. Početak naše djelatnosti veže se uz prvo odašiljanje radijskog signala 1926. godine kada je u rad puštena prva radijska postaja na srednjem valu na Markovom trgu, a ujedno ćemo obilježiti i drugu važnu obljetnicu, 65 godina od početka televizijskog odašiljanja s Tomislavova doma na Sljemenu. Molimo sve bivše i sadašnje djelatnike koji mogu pridonijeti svojim znanjem i idejama da se jave na mail adresu Odjel_za_korporativne_komunikacije_i_ marketing@oiv.hr.

Made with FlippingBook Learn more on our blog