OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

4

ROBERT BOGDANIĆ , rukovoditelj Samostalnog odjela za korporativnu sigurnost

Sigurnost u nesigurnom vremenu

ureda za suzbijanje organiziranog kriminaliteta i ko- rupcije. Svoje znanje u području sigurnosnih rizika testirao sam i u privatnom sektoru, a početkom ove godine postao sam dio tima naše kompanije. Hvala Vam na srdačnoj dobrodošlici.

KOJA JE NAŠA SVRHA ?

Definicija da je „Korporativna sigurnost u suvreme- nim i promjenjivim uvjetima današnjice strateški pri- oritet za održivost i uspjeh modernih kompanija“ nije samo floskula. Potvrđena je to i dokazana činjenica i u ovim izvanrednim situacijama zbog korona virusa i nedavnog potresa u Zagrebu. Sigurnost i zaštita zdravlja svih naših zaposlenika, a što podrazumijeva i uspostavu visokih standarda zaštite na radu imaju ključnu ulogu… Jer tko u ovom izazovnom vremenu radi, treba imati i posebnu zaštitu. Zato je važno da u našoj kompaniji imamo razvijene jasne i u praksi primjenjive moduse po- stupanja, a kojih se svi zajedno za našu dobrobit trebamo odgovorno pridržavati.

Fotografija: Rober Bogdanić, rukovoditelj Samostalnog odjela za korporativnu sigurnost

O ČEMU JE ZAPRAVO RIJEČ ?

Moto nam je: Mi smo Vaš SOS!

Drage kolegice i kolege,

kao Vaš novi kolega ipak nisam novi u našim Novina- ma, jer sam u prošlom broju „izašao“ pod naslovom „Novi zaposlenici i bebe“ :), a ovoga puta dana mi je prilika za Uvodnu riječ, kako bih Vam u ova zasigurno izazovna vremena ukratko predstavio važnost rada naših timova u Samostalnom odjelu za korporativnu sigurnost.

Siguran , a pritom brz protok informacija putem digitalnih tehnologija posebice u uvjetima rada na daljinu; Osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu svih naših zaposlenika i svih naših objekata; Sustav zaštite na radu i zaštite od požara, a što obuhvaća prioritetno zaštitu naših zaposlenika koji su izloženi posebnim uvjetima rada, zaštitu od nezgoda na radu kao i osiguranje zaštitnih sredstava i opreme za rad te razvoj i održavanje sigurnog sustava zaštite od požara.

UKRATKO O MENI

Kao diplomirani kriminalist, svoj dosadašnji tridese- togodišnji radni vijek proveo sam u funkciji zaštite ljudi i njihove imovine. Kao zaposlenik Ministarstva unutarnjih poslova postupno sam napredovao do radnog mjesta rukovoditelja Policijskog nacionalnog

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog