OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

SIGURNOST

5

NAŠ USTROJ: Timski rad je naš postulat djelovanja tako da se naš ustroj sastoji od tri međusobno povezana tima: • Tim za informacijsku sigurnost • Tim za tjelesnu i tehničku zaštitu • Tim za zaštitu na radu i zaštitu od požara

U narednom razdoblju definirat ćemo i još jednu važnu ulogu u našoj kompaniji za koju smo uvidje- li da nam nedostaje, a to je „Business continuity“ i krizno upravljanje. Potrebno je posložiti više procesa da u uvjetima kriznih situacija osiguramo nastavak poslovanja svakog segmenta rada. Ukratko - očeki- vati neočekivano, predvidjeti nepredviđeno!

UMJESTO ZAKLJUČKA

I na kraju možemo reći, da se s vremenom afiniteti mijenjaju, dok je potreba za sigurnošću konstanta!

SIGURNOST PRIJE SVEGA!

Ako bismo zavirili u svijet interneta prije ove krize najtraženija riječ ukucavana u „GOOGLE“ bila je iz domene sporta, a sada je to riječ COVID , nevidljivi neprijatelj koji pod mikroskopom izgleda kao kruna (lat. Corona: vijenac, kruna) i koji je neočekivano za- vladao svijetom predstavljajući stvarnu opasnost. A da bi izbjegli tu opaku pošast trebamo se znati čuvati, trebamo sustavno ulagati u prevenciju i pritom biti i ostati odgovorni. Zato je pred nama još puno posla kako bismo bili spremni i u budućnosti odgovoriti na različite sigurnosne izazove koje nam donosi moder- no doba. A na tom putu nek nam upravo sigurnost, posvećenost, iskrenost i suradnja bude nit vodilja!

U novonastalim okolnostima, u vrijeme pandemi- je uzrokovane korona virusom, računalo i sigurna veza za mogući rad od kuće postali su najtraženija roba na tržištu. Stoga nam je cilj da se u narednom razdoblju usmjerimo na osnaživanje kapaciteta Tima za informacijsku sigurnost uz istovremeni razvoj i implementaciju standarda koji se odnose na naše već donesene suvremene politike informacijske si- gurnosti. Tim za tjelesnu i tehničku zaštitu , gotovo pune dvije godine, marljivo i temeljito radi na multimodularnom projektu implementacije sustava tehničke zaštite na svim većim objektima OIV-a. U punu funkciju stav- ljeno je petnaest objekata, a radovi nisu stali ni za vrijeme ove pandemije jer je upravo u tijeku ugradnja sustava vatrodojave, videonadzora, protuprovalnog sustava i kontrole pristupa na objektu Psunj, a potom slijedi i Moslavačka gora. Tim za zaštitu na radu i zaštitu od požara svoju dje- lotvornost potvrđuje i u izvanrednim situacijama. Tijekom krize virusa COVID-19 uspjeli smo nabaviti za sve zaposlenike zaštitnu opremu: dezinficijense, zaštitne rukavice od nitrila i dvoslojne maske od pamuka domaćeg proizvođača visoke kvalitete. Mišljenja smo da se svaka kuna uložena u pravovre- menu prevenciju vraća sedmerostruko! Tako smo već početkom svibnja započeli s nabavom beskontaktnih toplomjera te postavom barijera na ulazima radi de- zinfekcije obuće. No, ovdje je važno naglasiti da nam je od svega najvažnija svijest zaposlenika o važnosti samozaštitnog ponašanja, tako da postavljanjem upozorenja i drugih znakova obavijesti na vidljiva mjesta, radimo na senzibilizaciji svih nas s ciljem oču- vanja zdravlja i sigurnosti. S radošću možemo reći da do sada niti jedan zaposlenik naše kompanije nije zaražen virusom COVID-19.

Sigurnost i zaštita zdravlja svih naših zaposlenika, a što podrazumijeva i uspostavu visokih standarda zaštite na radu imaju ključnu ulogu… Jer tko u ovom izazovnom vremenu radi, treba imati i posebnu zaštitu. Zato je važno da u našoj kompaniji imamo razvijene jasne i u praksi primjenjive moduse postupanja, a kojih se svi zajedno za našu dobrobit trebamo odgovorno pridržavati.

Made with FlippingBook Learn more on our blog