OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

ISKRENOST

39

Rezultati anonimne ankete

B udući da smo svjesni kako je kvalitetno i poticajno radno okruženje presudno za motivaciju i uspješnost svakog našeg djelatnika, u travnju je provedena i anonimna anketa vezana uz trenutnu radnu situaciju, kao samo jedan od alata za procjenu zadovoljstva radnika našeg Društva. Povratni rezultati pokazuju kako je većina djelatnika zadovoljna uvjetima koji su im omogućeni za rad od kuće te kako ne smatraju da im je potrebno osigurati dodatne uvjete za poboljšanje produktivnosti.

U prilog navedenom svakako ide i podatak kako više od 90% djelatnika smatra da bi nakon završetka pan- demije Društvo trebalo uvesti i mogućnost djelomičnog rada od kuće.

1

PREMA VAŠOJ PROCJENI, KAKAV VAM JE BIO PROTEKLI MJESEC KADA SE VEĆINOM RADILO OD KUĆE? a. Bio/bila sam jednako ili više produktivan/na nego inače b. Imao/la sam problema oko organizacije vremena za posao i vremena za obitelj c. Osjećao/la sam se usamljeno ili izolirano d. Osjećao/la sam strah i zabrinutost za vlastitu egzistenciju ili egzistenciju svojih bližnjih e. Ostalo (slobodan unos)

11

10

11

84

12

4.3 PROSJEČAN BROJ

OCIJENITE SVOJE UVJETE ZA RAD OD KUĆE

2

Made with FlippingBook Learn more on our blog