OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

SIGURNOST

7

ULAGANJE U BUDUĆNOST

Indikator ukupnih rashoda (u mil. kn)

Tijekom 2019. dovršen je cijeli niz velikih investicij- skih projekata. Izgrađen je, dovršen i u pogon pušten novi velebni infrastrukturni objekt na otoku Ugljanu, dovršeni su novi objekti Krk Kras, zamijenjeni stu- povi na lokacijama Koromačno i Cavtat. Započeta je zamjenska izgradnja strateškog objekta na Petrovoj Gori, kao i zamjenska izgradnja objekata na lokacija- ma Brinje i Goveđari, zamijenjeni su brojni agregati, trafostanice, rekonstruirani su vodovi, automatizira- ni ključni objekti. U 2019. godini na najznačajnijim objektima ugrađena je nova DVB-T2 oprema, a DAB+ odašiljanje digitalnog radijskog signala prošireno je na dodatne lokacije, dodatno je investirano i u povećanje sigurnosti i još mnogo toga…. Dok je iza nas još jedna izuzetno uspješna godina, ispred nas je razdoblje novih izazova i neizvjesno- sti. Naša misija osnaživanja društva kroz tehnološki i troškovno stabilne infrastrukturne sustave nikada nije bila važnija nego upravo sada u vrijeme epidemi- je, potresa i globalnih prijetnji. Pandemija i nadolaze- ća gospodarska kriza traže od nas pouzdanu uslugu prijenosa, trajnosti, otpornosti i sigurnosti sustava u uvjetima smanjenih gospodarskih mogućnosti. Započeto usklađivanje poslovanja u kriznim uvjeti- ma, neće i ne smije zanemariti nadolazeće tehnološ- ke promjene, kao ni potrebu održavanja tehnološke i gospodarske konkurentnosti. Poslovanje prema načelima odgovornosti, razumijevanja i solidarnosti zahtjeva brigu za vlastiti tržišni prosperitet i brigu za nakladnike, zaposlenike, korisnike, ali i razumijevanje za potrebe i prioritete vlasnika – Republike Hrvatske. Očekujemo da će bez obzira na mogućnost krize, u sljedećem srednjoročnom razdoblju od deset ili dva- deset godina tehnološke i poslovne promjene biti veće nego li u posljednjih 100 godina. Naša je namjera da kao agilan sudionik tržišta, anticipirajući promjene, pravovremeno pripremimo nove proizvode i usluge te implementiramo nove tehnološke i tržišne strate- gije. Fokus ostaje razvoj postojećih i stvaranje novih platformi za dugoročni rast kompanije i doprinos boljitku cijele Republike Hrvatske. Naši planovi u pripremi stoga su dio dugoročnih strategija prosperitetnog razvoja OIV-a znatno izvan trajanja mandata Uprave. Razvijamo čak 30 novih strateških inicijativa za treće desetljeće 21. stoljeća. Kao tehnološki jedna od najnaprednijih kompanija s liste Društava od posebnog državnog interesa naša je zadaća biti lider implementacije dugoročnih visoko tehnoloških strategija u RH. Svjesni potencijala OIV-a, kritičnu nacionalnu infrastrukturu koja nam je po- vjerena na gospodarenje nastojat ćemo oplemeniti

U svim ključnim poslovnim područjima stvoren je napre- dak, a operativna otpornost gradi se sve učinkovitijom kontrolom troškova. Stroga kontrola troškova rezultirala je gotovo identičnim rashodima kao i 2018. godine.

Indikator EBITDA (u mil. kn)

Zamrzavanje troškova u kombinaciji s povećanjem prihoda povećalo je operativnu dobit (EBITDA) za 19,3%.

Indikator neto dobiti (u mil. kn)

Naša čista (neto) dobit u 2019. godini najveća je od osamostaljenja Odašiljača i veza, dakle od 2002. godine, iznosi rekordnih 52 milijuna kuna, a povećana je za 17,8% u odnosu na 2018. godinu.

Nismo se samo bavili štednjom i povećanjem prihoda.

Made with FlippingBook Learn more on our blog