OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

8

Bez dugova, s dobrom likvidnošću i zdravom bilan- com, naš temelj nije plitak već je duboko zasađen u gotovo stoljeće dugoj tradiciji. Na toj tradiciji temeljimo i predstojeću implemen- taciju NP-BBI projekta - izgradnju nacionalne širo- kopojasne optičke infrastrukture diljem Republike Hrvatske novcem iz strukturnih EU fondova. Samo NP-BBI projekt, kojeg pripremamo dulji niz godina povećati će ukupnu imovinu OIV-a čak dva puta. Taj projekt krajem 2019. i službeno je prihvaćen od strane JASPERSA - partnerstva Europske komisije, EIB-a, EBRD-a i KfW-a.

ODGOVORNOST ZA ZAPOSLENIKE I DRUŠTVO U CJELINI

OIV brine o svojim ljudima. Sami ste svjedoci poja- čane brige o zaposlenicima tijekom 2019. godine. Uz fleksibilno radno vrijeme svim djelatnicima omogu- ćeno je novo dopunsko i dodatno osiguranje, treći mirovinski stup, a povećani su i iznosi prigodnih na- grada. Uz daljnje zalaganje naših djelatnika, nastavit ćemo dostizati visoko postavljene ciljeve, omogućiti daljnji rast i razvoj OIV-a te nastaviti suštinski brinuti o dobrobiti svojih zaposlenika i njihovih obitelji. OIV brine i o društvu u cjelini, a to je ponovno pre- poznato u 2019. godini kada smo dobili još jedno priznanje za društveno odgovorno poslovanje. Podvlačeći crtu i razmišljajući o postignućima pro- teklih godina, ali i o budućnosti pred nama, želim iskazati iskrenu zahvalnost svim zaposlenicima OIV-a zbog njihove predanosti zajedničkom cilju. Ta predanost vidljiva je danas, kao što je bila vidljiva i za vrijeme rata, kada je kontinuiranim održavanjem omogućena povezanost i neprekidna informiranost svih građana RH. Ne prestajem biti zadivljen kre- ativnošću i hrabrosti većine naših zaposlenika koji svaki dan iznova kvalitetno odrađuju svoj posao. Oni su izvor mog nepokolebljivog povjerenja u vlastite sposobnosti, u našu budućnosti i postizanje visoko zacrtanih ciljeva. Budu li zbog globalnih poteškoća naši planovi i odgođeni, pronaći ćemo načine za nji- hovu realizaciju u bliskoj budućnosti.. Danas smo izloženi novim poslovnim izazovima, ali naše korporativne vrijednosti - usredotočenost na postavljene ciljeve, otvorenost novim znanjima, su- vremenim tehnologijama te najboljim korporativnim i organizacijskim praksama uz prepoznatljivu preda- nost zaposlenika našoj misiji jamstvo su prosperiteta i svijetle budućnosti OIV-a.

i poboljšati za ubrzavanje razvoja Hrvatske i šire društvene zajednice. Uvjeren sam da ćemo u pot- punosti iskoristiti tehnološke i tržišne prilike koje bez obzira na gospodarsku krizu uzrokovanu pandemi- jom zasigurno nadolaze. Nastavljamo razvijati postojeću imovinu i postojeće platforme OIV-a. Započeti dvogodišnji projekt sana- cije i revitalizacije Sljemenskog tornja omogućiti će višenamjensko korištenje našeg kapitalnog objekta, širenje djelatnosti na turizam, daljnju diverzifikaciju i dugoročno povećanje prihoda. Nakon 44 godine naša će perjanica konačno biti otvorena javnosti, građanima Hrvatske i cijeloga svijeta. Uz sve ostalo OIV-u i Republici Hrvatskoj ovaj projekt donijeti će novu promociju i povećanu vidljivost u međunarod- noj javnosti.

Mate Botica

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog