OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

POSVEĆENOST

9

Krenula sljedeća faza sanacije odašiljača Sljeme

Autor: Ida Balog

N akon što je u lipnju 2019. godine započe- ta sveobuhvatna sanacija objekta Sljeme, u travnju ove godine ušli smo u sljedeću fazu obnove najvišeg simbola grada Zagreba i zaštitnog znaka Medvednice. U ovoj fazi radova planirano je unutarnje ure- đenje gornje gondole s pripadnim strojarskim i elektro instalacijama, zamjena dizala, uređenje stepeništa u trupu stupa, unutarnje uređenje turističkog ulaza i dijela dvorišne zgrade za turi- stičko ugostiteljsku namjenu te sanacija vanjske ovojnice i krova donje gondole. Projekt je podijeljen u sedam faza, a ovom obno- vom zaustavit će se propadanje tornja kao izu- zetno značajnog infrastrukturnog objekta OIV-a te bitno produžiti njegova trajnost.

Završetak cjelokupnog projekta planiran je u drugoj polovici 2021. godine.

Made with FlippingBook Learn more on our blog