OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

10

I U IZAZOVNIM VREMENIMA

Preseljenje opreme na najvišem simbolu glavnoga grada teče u zadanim rokovima

Autori: Pavao Vitaljić, Ida Balog

Sveobuhvatna obnova objekta Sljeme, osim što je zahtjevan građevinski pothvat, OIV-u donosi i dodatne izazove. Dok traje obnova, potrebno je sve sustave koji rade na njemu održati potpuno funkcionalnima.

T oranj na Sljemenu dom je TV i radio odašiljačima koji pokrivaju daleko najveći broj stanovnika u Republici Hrvatskoj i jedna od glavnih točaka u OIV-ovoj komunikacijskoj mreži - poglavito mikro- valnih veza, ali na njemu su smještene i tehnologije poput DMR-a, IOT-a, MPLS-a te mnoge druge. Toranj je zbog svog položaja i opremljenosti idealna lokacija za smještaj EKI pa se tako na njemu nalazi i oprema brojnih „podstanara“ koji se većinom bave infrastrukturnim sustavima poput telekomunikacija, plinovoda, naftovoda i sl., a ova oprema služi im za komunikaciju te upravljanje i nadzor dijelovima su- stava. Većina opreme ima antene koje su smještene na vanjskom dijelu stupa. One za TV i radio odašiljače nalaze se iznad gornje gondole i restorana odnosno iznad područja izvođenja radova dok je većina osta- lih antena smještena na pet platformi, od 7. do 11. kata tornja. U sklopu radova uređuju se i spomenute platforme pa je u skladu s time potrebno osloboditi prostor, ali i omogućiti neometani rad svih sustava. Zato su pro- jektanti OIV-a napravili plan privremenih preseljenja opreme koji realizira Sektor za tehnološke operacije predvođen „mehanikom“, a koje ni opća blokada zbog koronavirusa nije usporila.

U prvoj fazi izmještene su sve antene s 8. i 9. kata na kojima se uglavnom nalazila oprema podstanara te je ista premještena na 10. kat. Demontirani su i svi nosači antena pa su 8. i 9. kat u potpunosti ispražnje- ni, čime je omogućeno njihovo preuređenje. Na 10. katu su prvo napravljeni novi nosači kako bi se na njih mogla smjestiti sva dodatna oprema, a zatim je bilo potrebno razmjestiti već postojeću opremu na tom katu kako bi se napravilo dodatnog mjesta. Preseljeno je ukupno 30-ak različitih antena, veličine uglavnom do 1,8 metara u promjeru. Uz navedeno, cijeli stup s baznom stanicom jednog telekoma, koji se nalazio na terasi iznad glavnog ulaza pomaknut je za cca. pet metara kako ne bi smetao izvođenju radova.

S ograde platforme na 8. katu, uz pomoć posade objekta, skinut je svjetleći logo Odašiljača i veza, kako bi u skoroj budućnosti stup mogao zasjati obnovljen s novim logom.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog