Kartotek til borgerskaber

Hansen, Carl Christian Konditorsvend i Næstved.

Borgerbrev a f 6/4 l8 50

Made with FlippingBook - Online magazine maker