Kartotek til borgerskaber

Andersen, Lars Detailhandler i Næstved.

J. 626.

(tidl. tømrersvend) Borgerskab som detailhandler af 23/8 1866. Opsagt indtil videre 31/1

Bagger, Niels Albrecnt Frederich Købmand i Næstved

Udstedelse a f borgerbrev, 20/5 l8 45

Bentzen, J. Kroforpagter, Holløse kro.

J.655

Næringsbevis a f 14/9 l8 72 med bevilling til af handle med brændevin.

Christian Næstved.

J.645

Bonnesen, Købmand i

Borgerskabsbrev som købmand i Næstved a f 7/12 1827.

Cnristiansen, Peaer Detailhandler i Næstved

J .6¿G.

Udstedelse a f B orgerskab for detailhandel 22/4 1870 ombyttet med tilladelse til værtshushold. l0/ 5 l8 6 9 . Opsagt ind til videre 13/4 l8 7 2 .

J.642.

Damen, Jan Cornelius Kobberhandler i Næstved.

Borgerskabsbrev som kobberhandler i Næstved af l6/3 1833. Opsagt 17/5 1851.

Fischer, Jens Ferdinand Skomagermester i Næstved.

J. ((>37.

Borgerbrev som skomagermester i Næstved a f 22/4 l843. 6/3 l863 tillige borgerskab som garver. Opsagt 22 /10 l8 7 0 .

A.30.692

J.621.

Jacob Ferdinand i Næstvea

Gottlieb , Køb m and

Borgerskabsbrev som købmand a f 14/ 5 1857

Gyemoes, Carl Wilhelm Købmand i Næstved.

J.b47

Borgerskabsbrev som købmand i Næstved af 12/5 1853. Opsagt 14/10 1854.

J .b29

Hansen, And ers Værtshush older i Næstved, (tidl. i Sorø)

Borgerorev som værtshush older ai 19/10 18 6 5. Opsagt 3l/10 l8 71.

Hansen, Carl Christian Konditorsvend i Næstved.

Borgerbrev a f 6/4 l8 50

J.640

Sadelmager Holm , Hans Petersen

Næringsbevis af 4 /12 1915, som sadelmager og detaillist i Næstved.

Betegnelse:

HANSEN, JENS .

Detailhandler i Næstved. (.Tidl. gårdejer i Frankerup.)

H jem sted:

Hjultorvet.

J. nr.

Jens Hansen løste borgerskab som detailhandler i Næstved l5. september 1925. Borgerbrev beror i advokat Byskov-Ottosens

arkiv. 297-1979

J.651

Jacobsen, Daniel Marskandiser i Næstved.

Borgerskabsbrev som marskandiser af 12/11 l8 49. Opsagt 19/6 1855.

Frederik Bernhoff

J.blö.

Jacobsen, Køb mand i

Næstved.

Borgerbrev f or købmandshandel i Næstved, af 3/5 1849.

Jahnike, Garver i

Diderich

J.649

Næstved. BorgersKabsbrev som garver af l8/9 1848

Jensen, Hans Høker i TyveIse.

J.657

Næringsbevis af 30/6 1866 for parcellist Hans Jensen som høker. Opsagt 6/4 1672.

Jensen , Køb m and

Jens Peter

J.641

i Næstved. Borgerskabsbrev som købmand i Næstved a f 12/6 18 50. Opsagt 14/11 1650.

Jacobsen Jørgen Maltgører i Næstved.

Borgerbrev af 19/11 18 6 4 . Opsagt 19/11 1867.

J.b53

Jacobsen, Niels Mel-og grynhandler i Næst v e d .

Borgerskabsbrev af 2/2 18 41. l8/8 18 41 tilføjes borgerskab som lyse­ støber. Havde før været møller på Rønnebæksholm.

Jensen, Niels Spisevært i Næstved.

J .b34

Borgerbrev for forhenværende værtshusholder i Slagelse og Korsør som spisevært uden tilladelse til værtshushol d . 14/6 1849 Opsagt 19/7 1 8 7 1

Knudsen, Laura Jacobine Detai1handler i Næstved

Borgerbrev som detailhandler i Næstved af Brev bag p å .

J

638

20/6 1866.

J.619

Larsen, Martin Frederik Detailhandler i Næstved

Borgerbrev som detailhand ler a f 7 /9 187 1

Lentz, Peter Jacob Andreas reebslager i Karrebæksmind e .

J.b 53

Næringsbrev af 21/11 1872 som rebslager i Karrebæksminde

Lillegaard, Jonan Christian Kobbersmed i Næstved.

J.b33.

Borgerbrev som Kobbersmed i Næstved a f 23/6 1843. Opsagt 19/8 1 8 71 .

Lund, Hans Christian Carl

J .b!6

Mineralvandsfabrikant i Næstved

Udstedelse a f borg erbrev for mineralvand f a b r i k a n t Lund. A f 9/6 1869. Ophævet 15/4 18 7 0 .

Mayland, Carl Frederik Bagermester i Næstved.

J.643

Borgerbrev som bagermester i Næstved af 21/4 1649. Skiftet over som værtshusholder.

Melaahl, Johannes Frederik Christian B onaventura Købmand i Næstved

Udstedelse a f borgerbrev for købmandshandel. 1/11 l8 6 4 .

M e uhlengracht, M a lthe Christian Bog- og papirhandler i Næstved .

Udstedelse a f borgerbrev til bog- Ophævet 22/2 18 54.

J.615

og papirhandel a f 1 7/8 1842.

MiKKelsen , Niels /:Kjer:/

J.628

Detailhandler i Næstved. Borgerbrev som detailhandler af 3/5 1869 . Opsagt indtil videre 30/10 1871.

Nielsen, Hans VærtshushoIder i Næstvec.

J.63C

Borgerskab som værtshusholder af 27/2 1863. Opsagt indtil videre 30/3 1871.

J . tZd.

Nielsen, Hans Skomagermester i Næstved.

Borgerskabsbrev som skomagermester af 9 /7 l853. Opsagt 25/8 1854. Atter sat i k raft 9 /ll 1855. Opsagt l6/4 1873.

Nielsen, Jens Høker i Næstved.

Borgerbrev som høker a f 9/2 1872 Opsagt 2/10 1 8 72.

J.b32

J.b39

Nielsen, Niels Værtshusholder i Næstved

Borgerbrev son værtshusholder af 14/9 18 70. Opsagt l8/4 18 75.

Petersen, Adolpn Christian Tømrer i Næstved.

J .b 25 .

Borgerbrev som tømrer af 23/4 l8 72. Opsagt l 7/4 l873. Indlagt opsigelsen af 15/4 l873.

Conrad Ferdinand Næstved

Petersen, Køb mand i

Borgerbrev for købmandshandel a f sat i k raft 17/12 1866.

l8/5 1854. Opsagt l6/3 l8 59. A tter

Petersen,Frederik bødker

^ . bil.

Ansøgt om borgerskab som bødker i Næstved, 30 juli 1838. Bevilget. Bilag 2 a n befalinger.

Pedersen, Jens Wilhelm Skomager i Næstved.

J.Ö52

Borgerskabsbrev som skomager i Næstved 31/1 1838.

Petersen, Peder

J.b2l.

HøKer og væ r tshusholder i Næstved.

Borgerbrev som høker og værtshusholder af 13/2 l838 .

Ploug, Carl August 'Købmand, i Næstved.

Borgerbrev a f 2 7/ 5 18 45.

j .byi

Købmand

Rodian, Christian Wilhelm Næringsbevis af 1/5 1844 som købmand i Næstved.

Ross, Carl Ferdinand Bagermester i Næstved. Borgerskabsbrev som bagermester i Næstved af 17/10 1836.

Rudolph, Johannes Wilhelm Brændevinsbrænder i Næstved

J.b48

Borgerskabsbrev som brændevinsbrænder af 23/12 18 26

J .646

Sørensen, Bertel Sophus Købmand i Næstved.

Borgerskabsbrev som købmand i Næstved af 29/3 1834.

J.b2l.

Sørensen, Niels Købmand i Næstved. (tid l. værtshush older)

Borgerskab for værtshusholder Niels Sørensen som k ø bmand i Næstved a f 27/14 1867. Opsagt l8 73 .

Thorsen, Hans Jesper Ko bbersmed i Næstved .

Borgerbrev som kobbersmedemester a f Originalen a f 26/9 18 50 .

J .624.

16/ 11 1870. O psagt 1874. Genpart.

J.656

Toft, Jens Hansen Høker i Kjøng

Borgerskabsbrev for parcellist Jens Hansen Toft som høker i Kjøng af 25/11 l8 58.

J .b3b.

Tolderlund, Hans Vandah l Købmand i Næstved .

Borgerbrev som købmand a f 8/10 l8 6 2 . Opsagt 13/4 1871. Fra 1/6 186 5 desuden borgerska b som værtshush old e r .

Zimmermann, Axel Theodor Købmand i Næstved.

J .b50

Borgerskabsbrev som købmand af 1/11 1847. Opsagt 18/5 1849.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57

Made with FlippingBook - Online magazine maker