Kartotek til borgerskaber

J.642.

Damen, Jan Cornelius Kobberhandler i Næstved.

Borgerskabsbrev som kobberhandler i Næstved af l6/3 1833. Opsagt 17/5 1851.

Made with FlippingBook - Online magazine maker