Kartotek til borgerskaber

Cnristiansen, Peaer Detailhandler i Næstved

J .6¿G.

Udstedelse a f B orgerskab for detailhandel 22/4 1870 ombyttet med tilladelse til værtshushold. l0/ 5 l8 6 9 . Opsagt ind til videre 13/4 l8 7 2 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker