Kartotek til borgerskaber

Fischer, Jens Ferdinand Skomagermester i Næstved.

J. ((>37.

Borgerbrev som skomagermester i Næstved a f 22/4 l843. 6/3 l863 tillige borgerskab som garver. Opsagt 22 /10 l8 7 0 .

A.30.692

Made with FlippingBook - Online magazine maker