Kartotek til borgerskaber

J.621.

Jacob Ferdinand i Næstvea

Gottlieb , Køb m and

Borgerskabsbrev som købmand a f 14/ 5 1857

Made with FlippingBook - Online magazine maker