Kartotek til borgerskaber

Jensen, Hans Høker i TyveIse.

J.657

Næringsbevis af 30/6 1866 for parcellist Hans Jensen som høker. Opsagt 6/4 1672.

Made with FlippingBook - Online magazine maker