Kartotek til borgerskaber

Jensen , Køb m and

Jens Peter

J.641

i Næstved. Borgerskabsbrev som købmand i Næstved a f 12/6 18 50. Opsagt 14/11 1650.

Made with FlippingBook - Online magazine maker