Kartotek til borgerskaber

Thorsen, Hans Jesper Ko bbersmed i Næstved .

Borgerbrev som kobbersmedemester a f Originalen a f 26/9 18 50 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker