Kartotek til borgerskaber

Melaahl, Johannes Frederik Christian B onaventura Købmand i Næstved

Udstedelse a f borgerbrev for købmandshandel. 1/11 l8 6 4 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker