Kartotek til borgerskaber

M e uhlengracht, M a lthe Christian Bog- og papirhandler i Næstved .

Udstedelse a f borgerbrev til bog- Ophævet 22/2 18 54.

Made with FlippingBook - Online magazine maker