Kartotek til borgerskaber

Lillegaard, Jonan Christian Kobbersmed i Næstved.

J.b33.

Borgerbrev som Kobbersmed i Næstved a f 23/6 1843. Opsagt 19/8 1 8 71 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker