Kartotek til borgerskaber

Lund, Hans Christian Carl

J .b!6

Mineralvandsfabrikant i Næstved

Udstedelse a f borg erbrev for mineralvand f a b r i k a n t Lund. A f 9/6 1869. Ophævet 15/4 18 7 0 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker