Kartotek til borgerskaber

Frederik Bernhoff

J.blö.

Jacobsen, Køb mand i

Næstved.

Borgerbrev f or købmandshandel i Næstved, af 3/5 1849.

Made with FlippingBook - Online magazine maker