Kartotek til borgerskaber

J.651

Jacobsen, Daniel Marskandiser i Næstved.

Borgerskabsbrev som marskandiser af 12/11 l8 49. Opsagt 19/6 1855.

Made with FlippingBook - Online magazine maker