Kartotek til borgerskaber

J .b3b.

Tolderlund, Hans Vandah l Købmand i Næstved .

Borgerbrev som købmand a f 8/10 l8 6 2 . Opsagt 13/4 1871. Fra 1/6 186 5 desuden borgerska b som værtshush old e r .

Made with FlippingBook - Online magazine maker