Kartotek til borgerskaber

MiKKelsen , Niels /:Kjer:/

J.628

Detailhandler i Næstved. Borgerbrev som detailhandler af 3/5 1869 . Opsagt indtil videre 30/10 1871.

Made with FlippingBook - Online magazine maker