Kartotek til borgerskaber

Petersen, Peder

J.b2l.

HøKer og væ r tshusholder i Næstved.

Borgerbrev som høker og værtshusholder af 13/2 l838 .

Made with FlippingBook - Online magazine maker