Kartotek til borgerskaber

Ploug, Carl August 'Købmand, i Næstved.

Borgerbrev a f 2 7/ 5 18 45.

Made with FlippingBook - Online magazine maker