Kartotek til borgerskaber

Petersen, Adolpn Christian Tømrer i Næstved.

J .b 25 .

Borgerbrev som tømrer af 23/4 l8 72. Opsagt l 7/4 l873. Indlagt opsigelsen af 15/4 l873.

Made with FlippingBook - Online magazine maker