Kartotek til borgerskaber

Conrad Ferdinand Næstved

Petersen, Køb mand i

Borgerbrev for købmandshandel a f sat i k raft 17/12 1866.

Made with FlippingBook - Online magazine maker