Kartotek til borgerskaber

J . tZd.

Nielsen, Hans Skomagermester i Næstved.

Borgerskabsbrev som skomagermester af 9 /7 l853. Opsagt 25/8 1854. Atter sat i k raft 9 /ll 1855. Opsagt l6/4 1873.

Made with FlippingBook - Online magazine maker