Somnus nr. 1_2016

De mange som ikke får behandling for søvnapné, og kanskje står på årelange ventelister, er en langt større fare i trafikken enn de som faktisk får god behandling for sykdommen, ifølge Søvnforeningen. (Ill.foto: Shutterstock)

15

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5