Somnus nr. 1_2016

Foreningen Rastløse Bein har 10 års jubileum! Foreningen Rastløse Bein har jobbet i 10 år for å spre kunnskap om RLS (Restless Legs Syndrome) og behand- ling av sykdommen. Målsettingen har hele tiden vært økt kunnskap og kom- petanse blant helsepersonell og folk flest, for å bedre behandling og livs- kvalitet for dem som sliter med rast- løse bein. Foreningen har over 400 betalende medlemmer. Årets lands- konferanse finner sted i midten av april i Oslo og 10 års jubileet feires samtidig. Blant foredragsholderne fin- nes Kirsti Alvik, nevrolog ved Sandvika Nevrosenter og Einar Kinge, spesialist i nevrologi og en av landets fremste eksperter på RLS, også han fra Sandvika Nevrosenter. Frambu-uke for narko- lepsi, idiopatisk hyper- somni eller Kleine- Levins syndrom Kurset holdes fra mandag 9. mai til fredag 13. mai, på Frambu utenfor Oslo. Uken vil bestå av forelesninger, diskusjoner/spørsmål og muligheter for erfaringsutveksling. Deltakere kan ta med pårørende, foresatte og søs- ken. NevSom vil prioritere brukere som ikke har vært på kurs tidligere. Kurset er åpent for alle aldre. NevSom vil dele kursdeltakere inn i grupper etter diagnose og alder, pårørende og søskengrupper. Behandlingsoppholdet

Göteborg og Skåne satt igang en arbeidsgruppe for å stifte et riksfor- bund. Samtidig arbeides det med å starte flere regionforeninger, melder stockholmsforeningens blad Drömläget. Verdens søvndag er 18. mars God søvn er en oppnåe- lig drøm. Det er slagor- det for årets internasjo- nale søvndag. Den inter-

Vekker trøtte sjåfører Hver ellevte yrkessjåfør led av søvnapné som var alvorlig nok til at de trengte behandling. Det var resultatet da 66 sjåfører hos svenske Ernts Express lot seg teste. Testingen var fri- villig, og flere av dem som ikke deltok, fikk allerede behandling for søvnapné, forteller apné-tidsskriftet Drömläget. Hva som skjer videre, kommer inn under den vanlige taushetsplikten som helsevesenet har. Men en av sjåførene forteller at han er blitt, som det svenske uttrykket lyder, pigg som en mort. – Og fruen, også! fastslår han.

er gratis. Foreldre/pårørende mottar opplæringspenger fra Nav som kom- pensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Reiseutgifter dekkes også. Temaer på kurset:  Å leve med hypersomni  Behandling ved hypersomni  Råd og informasjon om ulike hjel- petiltak, sertifikat, støtteordninger og rettigheter  Tilrettelegging i skole, utdanning, arbeid og fritid  Familien Kurset arrangeres av NevSom ved Oslo universitetssykehus og Foreningen For Søvnsykdommer. Søknadsfrist er 26. februar. www.nevsom.no. Svensker vil ha apnéforbund Sverige har ingen landsdekkende for- ening for apné-pasienter. Men nå har de tre regionforeningene i Stockholm,

nasjonale søvnorganisasjonen (WSA World Sleep Association) oppfordrer alle til å stå på stand og spre infor- masjon om søvn og søvnsykdommer. Endringer i hjernen ved søvnmangel I en studie er det benyttet funksjonell MR-scanning for å undersøke hvordan en natt med total søvnmangel påvir- ker ulike nettverk i hjernen. Studien inkluderer data fra 60 unge voksne menn og er utført i samarbeid mellom forskere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Tyskland og USA. 41 av forsøkspersonene ble hjernes- cannet om morgenen og kvelden nat- ten før og om morgenen etter at de ikke hadde sovet. Resten av gruppen hadde en normal natts søvn. Søvnmangelen påvirket flere av hjer- nens nettverk negativt.

Hoppuke og gaffatape

BISHOFSHOFEN: Hvis du ikke kan reparere det med gaffatape, har du ikke brukt nok. Det er ikke mine ord. Det er navnet på den første gruppen jeg meldte meg inn i på Facebook, for slik omtrent åtte år siden. Selvsagt stemmer det ikke, spesielt ikke så lenge det er snakk om CPAP-er og annet avansert utstyr. Men medlemskapet har i hvert fall gitt meg mange morsomme bil-

der. I år var det femte gangen jeg begynte året med å reise på hop- puke. Stort triveligere kan det ikke bli: Muligheten til å juble for underpresterende nordmenn, innimellom måltider som stort sett består av halve griser og halve litre med gjærede hvete- produkter. Det hender jeg får spørsmål om suvenirer. Joda, bortsett fra noen mozartkuler i ny og ne og diverse

16

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5