Somnus nr. 1_2016

Ventelistene

Ny nettside Den gamle nettsiden for Fritt Sykehusvalg er lagt ned og en helt ny side med mye mer informasjon (og derfor litt vanskeligere å finne frem i) er lansert. for fritt sykehusvalg

regel henvist til Drammen som har milelange ventelister både for søvnu- tredning og tilpasning av CPAP. Follo og Romerike sorterer under Ahus. For søvnutredning har Ahus 40 ukers ventetid. Det er 12 uker å vente på CPAP-tilpasning på Ahus. I Oslo er det Lovisenberg (og Aleris) som tar imot. For søvnutredning har Lovisenberg 39 ukers ventetid, men tallene er ikke oppdatert. Det samme gjelder tilpasning av CPAP, som opp- gis å være 20 uker, men tallet er ikke oppdatert. Privat – offentlig For vanlig søvnutredning har St. Olav i Trondheim 16 ukers ventelis- te, mens Aleris i Trondheim bare har fire uker. Det samme gjelder i Tromsø. Sykehuset i Tromsø har 14 ukers ventetid, mens Aleris i samme by har bare en uke. For CPAP-tilpas- ning har St. Olav i Trondheim 32 ukers ventetid, mens Aleris samme by har fire uker. Antall behandlinger i 2014 Noen av sykehusene har oppgitt antall vanlig søvnregistrering med polygrafi. Tallene som står der spri- ker voldsomt, så vi kan ikke garan- tere at innrapporteringen er riktig. Tallene fra Tønsberg er voldsomme og kan tyde på en feil, 4473 behand- linger. Mens Ahus utenfor Oslo hadde 1203 og Lovisenberg i Oslo bare har 751 behandlinger i forhold. Bergen hadde 1652 behandlinger i 2014, Stavanger 1059 vanlige søvnu- tredninger. Sykehuset i Tromsø hadde 328 behandlinger, mens Aleris i samme by hadde 478.

Marit Aschehoug tekst

Den nye heter www.helsenorge.no. og du blir du automatisk dirigert til den nye siden fra den gamle. Du må gå øverst på MENY-knappen og derfra til høyre og trykke på Velg behandlingssted. Neste bilde viser en rekke sykdommer og du skal videre på Øre, Nese, Halssykdommer . Du får opp en lang alfabetisk liste, og nesten nederst står det Søvnregistrering Avansert Polysomnografi, Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn, polygrafi og Tilpasning av CPAP. Trykk på den som er aktuell for deg. Der kommer sykehusene opp og du kan vurdere om det lønner seg å reise et stykke for å slippe de lange vente- listene. Husk også at det offentlige helsevesenet kjøper utredningsplasser bl.a. hos Aleris og der har de nesten ikke ventelister. Det kan være et alternativ. Tidligere var listene sortert alfabe- tisk, når ser det ut til at de er sortert etter ventetid, slik at de med lengst venteliste står sist og aller sist de som ikke har oppdatert tallene sine. Moss og Drammen har altfor lang ventetid De nye nettsidene har tre forskjellige behandlingstyper. Det er gjennomgå- ende på listene at Moss og Drammen har ekstremt lange ventelister: For tilpasning av CPAP har Drammen 52 uker og Moss 49 uker. For vanlig søvnutredning har Drammen 46 ukers ventetid og Moss 42 uker.

Fritt sykehusvalg har helt ny nett- side som heter www.helsenorge.no

Flere av sykehusene har ikke oppda- tert tallene sine. Det gjelder blant annet Lovisenberg sykehus som dek- ker hele Oslo. Her ligger det ikke oppdaterte tall pr 8. februar. Det gjel- der også Kristiansund og Molde. Det kan se ut som om sykehusene ikke har forstått innrapporteringen i syste- met, og ikke greier å sorterte mellom ventetid til utredning, ventetid til dagbehandling, ventetid på innleg- gelsen. Det spørres også om antall behandlinger i 2014. Ca halvparten av sykehusene har svart på det. Kortest ventetid For vanlig søvnregistrering, så opp- gir sykehuset på Kongsberg at de bare har tre ukers ventetid. Namsos og Tynset har 12 og 16 ukers vente- tid. For tilpasning av CPAP oppgir Kirkenes sykehus at de bare har en ukes ventetid. Levanger og Namsos har åtte uker. Pasienter i Asker og Bærum blir som

23

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5