Somnus nr. 1_2016

MASKEMERKER

det nesten hindrer maskebruk: – Vi har utredet rundt 10.000 pasien- ter her på Ahus, og bare én eneste gang har vi hatt en som var så følsom og allergisk at vi virkelig slet for å finne en brukbar maske. Da gikk det på å prøve ut modeller hos de ulike produsentene. Og å bruke anti-aller- gisk tape under masken. Som ikke ga god effekt, dessverre. USA ledende innen søvn Hva legen ser mindre av nå er den T- formede plastdelen av masken som kunne reguleres i flere posisjoner. Den ga bedre mulighet for individu-

ell tilpasning, og det største trykket kom i pannen, ikke under masken. Jeg nevner for ham det Marit Aschehoug refererer til, at tynn, skjør hud på neseryggen, ødelagt av mas- kebruk, kan trenge hudtransplanta- sjon. – En overdrivelse, jeg har aldri sett det i min praksis, opplyser Mitić, som har bodd 24 år i Norge, men kommer fra landet som en gang het Jugoslavia. I dag Serbia. – USA er langt fremme innen søvn- feltet, summerer Svetislav Mitić opp: – Mange av våre brukere leter seg frem på nettet i dag, og de finner

gjerne svar i USA. Vi på søvnseksjo- nen får hele tiden gode tips fra pasi- enter om egne løsninger. – Liker du at pasientene leker leger? – Jeg synes det er helt topp, og blir overhodet ikke fornærmet for det! Bare hvis de prøver seg på behand- lingsprosedyrer som ikke er utprøvd eller sjekket hos oss må de ta ansva- ret selv. Ut over det er jeg takknem- lig for alt som kan bedre komforten for pasientene, avrunder overlege Mitić, som er optimistisk med tanke på nye masker som stadig utvikles.

Bruker mye tid på å finne riktig maske Dersom man føler lekkasje er rådet å la masken fylle seg med luft før man setter den inntil ansiktet.

Det er greit at det er litt lekkasje, så lenge det ikke kommer opp i øynene, sier sykepleier Helene Bråthen ved Søvnseksjonen på Ahus.

Det sier sykepleier Helene Bråthen, som er seksjonsleder ved Søvnseksjonen på Ahus på

Lørenskog. – Alle våre CPAP-pasien- ter får undervisning i masketilpas- sing, og vi informerer også flere

Ellen Marie Arefjord tekst og foto

6

SOMNUS NR 1 - 2016

Made with FlippingBook Converter PDF to HTML5