Somnus nr. 2_2016

lurt å satse på. Veldig aktuelt for dem som kan ha valgt feil linje, og er endt opp med at de vurderer å vende sko- len ryggen. – Dropouts koster samfunnet milliar- der, slår han fast, og har tro på at styrket veiledning med hjelp av Next2five-verktøyet, kan få dem på riktig kurs. På det private plan er programmet klart: – Mer fysisk aktivitet! Ned i vekt! Jeg har hatt jojo-vekt hele livet, alt fra at jeg var årets slanker i 1992 hos Grethe Roede – til at jeg har veid 30 kilo mer enn jeg gjør nå. Jeg skal ned minst 15 til, slår han fast, og oppfor- drer alle andre med søvnproblemer til å ta et tak for å bedre fysikken. At det lønner seg vet han av egen erfa- ring. Selv trener han i helsestudio, hvor han går på tredemølle, sykler og løf- ter vekter. Og går ofte tur med bikkja i Asker, der han bor. En nabo med hund er gjerne pådriveren til at de kommer seg ut. Kjenner landet fra sør til nord Også flyktninger har hatt glede av Pål Stensaas engasjement. Han var mange ganger i Kenya i 2009-2010, til beste for somaliske flyktninger som kom over grensen til nabolandet. Stikkord her: entreprenørskap, jour- nalistikk, avisutgivelse. I disse dager, med en flyktningestrøm også til Norge, har firmanavnet Hero vært i nyhetsbildet. Hero driver flykt- ningmottak. Stensaas har sammen med SteenMedia hatt med den orga- nisasjonen å gjøre. Likeså, samarbeid med Norsk Folkehjelp. De siste årene er det den grafiske bransjen som har stått i sentrum for hans oppmerksomhet. Og 22.april 2016 rykket Søvnforeningen mye nærmere. Nå sitter 63-årigen med ledervervet i en landsdekkende for- ening. Vi snakker om en mann som har mye geografisk kjennskap til vårt land. Familienavnet er fra Røros, Stensaas’ene i Bergstaden er kjent for sitt reinsdyrslakteri. Han har bodd både sør og nord i lan- det, pluss at han har reist en del i job- ben gjennom årene.

Skjegg og CPAP er ingen god kombinasjon, og så skal vekta ned, lover Pål Stensaas. – Men Foreningen for Søvnsykdommer skal vokse seg stor og sterk, sier den nye lederen.

Lære mer om søvnsykdommer

jeg ser frem til de to årene jeg er valgt for. Og jeg har stor respekt for det arbeidet som er utført hittil. Så får vi se hvordan det går. Jeg skal i alle fall gjøre så godt jeg kan. Og dette er morsomt, altså! smiler den entusiastiske nye lederen. Som er far til fem, fra to kull, er bestefar til tre, eier hytte nær Kongsberg – og har som kongstanke at Foreningen for Søvnsykdommer skal vokse seg stor og sterk og ikke sove på draget.

Om han er godt kjent mange steder i Norge, er han ydmyk når det kommer til søvnsykdommer han vet for lite om. –Narkolepsi, for eksempel. Jeg ten- ker mye på barn og unge som ble rammet som følge av svineinfluens- avaksinen. Her må jeg lese meg opp og sette meg mer inn i sakene. På andre søvnfelt også har jeg mye å lære. Ja, jeg har en god del foran meg, slår Pål Stensaas fast. Full av guts til å gå på oppgaven. Han er helt tydelig på at han vil noe med ledervervet: – Dette har jeg lyst å arbeide med, og

18

SOMNUS NR 2 - 2016

Made with FlippingBook Ebook Creator