Somnus nr. 2_2016

skreddersøm for kvinner CPAP med R esMedmarkerte årets kvinnedag 8.mars på sinmåte –med eget program, sombare handlet omkvinner.

Dårlig søvn = mange plager Lengst reisevei

Ellen Marie Arefjord tekst og foto

– Snerten! Det er ordet Somnus er fristet til å bruke om ResMed-maski- nen «AirSense 10» AutoSet for Her. Altså for henne. En lys og lekker liten CPAP, med feminin design; blomsterranker på dus bakgrunn, og med et lys lilla felt i front. Den har en «halvbror» i sort, «AirSense 10 AutoSet», men det er kanskje slik at kvinnelige brukere synes det er mer stas med sin egen CPAP? HER – CPAP er et lite vidunder som bare veier litt over ett kilo, 1248 gram. Den nye modellen står for en helt ny søvnbehandling også, og er rett og slett skreddersydd for pustemøn- strene til kvinnelige pasienter som lider av obstruktiv søvnapné (OSA). ResMed inviterte til konferansen for å fokusere på at ferske studier viser at obstruktiv søvnapné (OSA) opptrer forskjellig hos kvinner og menn og at ettersom symptomene er svært for- skjellige er det sannsynlig at OSA hos kvinner har vært underdiagnosti- sert i lang tid. Mer enn 40 fagfolk kom.

hadde Alison Wimms. Egentlig fra Sydney, Australia, men nå bosatt i England, og med tittelen Manager medical affairs ResMed Europe. Alison (33) har ikke søvnproblemer selv, men har interessert seg for feno- menet fra ung alder. Hun har en mas- tergrad i søvnmedisin, og bruker sin kompetanse til beste for kvinner med udiagnostiserte plager. Som tretthet, hodepine, og hvorfor det brukes beroligende midler for å få døgnet til å gå rundt? Alison kjenner signalene, og vet de kan høre hjemme i det store feltet søvnsykdommer. For andre, som ikke har hennes kunnskaper, men «bare» sliter med konsekvensene av dårlig søvn, er det ikke lett å forstå at snorking og pus- testopp sliter på kroppen når man lig- ger der og hiver etter pusten – uten å registrere det selv. Det kan lett bli til at man lander på at tilstanden bare er sånn, og lar det skure og gå. En løsning kan være at en i nabo- sengen gir et hint om det ujevne søvnmønsteret. Eller at man blir så

lei av å ha dårlige dager at man tar tak i dette «noe» selv? For: mange av helseproblemene Alison snakket om kan man få hjelp med når man kommer til en søvnu- tredning. Men det var å komme seg til den, da! Somnus’ reporter snakker for seg selv: Jeg gikk i årevis med alle disse symptomene (pluss lavt stoffskifte), og ante ikke hvorfor jeg sjelden og aldri følte meg uthvilt. Det var til slutt min ØNH-lege som henviste meg til utredninger. Tilstandene kom først under kontroll etter at jeg fikk Thyroxin (nå Levaxin) for stoffskiftet - og CPAP for søvnapnéen. Jeg har hatt flere maskiner siden jeg ble en CPAP-bruker for drøyt ti år siden. Og jeg skjønner etter oriente- ringen 8. mars, og det jeg har prøvd selv, at her passer uttrykket «bare det beste er godt nok». ResMeds num- mer én-løsning på dette problemet for kvinner nå er altså HER-maski- nen.

20

SOMNUS NR 2 - 2016

Made with FlippingBook Ebook Creator