Somnus nr. 2_2016

Jan Fossheim, overlege ved ØNH- avdelingen, Stavanger universitets- sykehus: – Min erfaring er at kvinner til tider blir underdiagnostiserte hos fastlegen. Pasienten kan snakke om at de er trette, de føler seg ukonsen- trerte, er ikke i form. Noen ganger blir det antydet at dette kan skyldes ME, revmatisme, fibromyalgi eller hjertesykdom. Men fastlegen kan ta feil. Svaret kan være søvnapné!

Guttorm Bruskeland, fysio- log og leder av søvnklinikken, Aleris Helse: – Ikke glem hvor viktig det er å lytte til pasienten. Hva pasienten sier er alfa omega. Det holder ikke bare å se på tallene. Hør hva problemet er!

Hildegunn Bakke fra ResMed tok for seg maskeløsninger spesielt beregnet for kvinner.

Maskevalget Maskene er ikke like lekre som CPAP-en, men stroppene er i rosa. Med en stillegående, nesten ikke hør- bar maskin ved siden av - som kan fortelle deg at du faktisk har sovet lenge, uten å hive etter pusten og mase deg gjennom natten - så er det helt greit. Har man en sykdomstil- stand, og får kyndig hjelp for den, bør man heller være takknemlig for det. Og juble over at nattesøvnen er bedre nå, sammenlignet med hvordan det var før CPAP’en. Huden eldes av dårlig søvn – Forsking viser, for første gang, at dårlig søvnkvalitet kan øke tegnene på at huden eldes, og at hudens evne til å reparere seg selv om natten svekkes, sa Alison i sitt foredrag. ResMeds norske spesialister hadde også innlegg på konferansen. Line

Michelsen, som er selskapets pro- duktspesialist, snakket om «AutoSet for Her-algoritmen». (Sistnevnte ord betyr mønster for pustingen). Og Hildegunn Bakke, med samme tittel som Line, tok for seg maskeløsninger for kvinner. Det er et variert tilbud på markedet, i mange typer og stør- relser, og det er om å gjøre å finne den man er mest bekvem med. Og Siden dette er et blad for lesere som allerede har et registret søvnproblem, vil mye være gammelt nytt. Men hva med å være en pådriver hvis man hører om personer i bekjentskaps- kretsen som klager over at dårlig søvn gir hodebry? Mon det kan ha noe med søvnapné å gjøre – og at det er en god idé å som gjør jobben best. Informere andre

komme seg til utredning? Temaet er like aktuelt for begge kjønn. Husk at «søvnbransjen» som regel har svar på det aller meste. Særlig for kvinner kan det nå være et ekstra fristende å vite at det faktisk finnes en lekker maskin, som er spe- siallaget for dem. Du hører den knapt når den er på, men du merker at du har hatt den i gang. Ja, det er snakk om den med blom- ster på, fra ResMed. Den som kan gjøre at kvinners søvn kan blom- stre…

21

SOMNUS NR 2 - 2016

Made with FlippingBook Ebook Creator