Somnus nr. 3_2015

ligner hverandre. IH er en eksklu- sjonsdiagnose, der legen må utelukke symptomer underveis. Har man søvnigheten hele tiden? Hvis den bare kommer i perioder, kan det være Kleine-Levin Syndrom. Hvis ved- varende søvnighet er eneste symp- tom, så er det typisk for IH. IH-pasienter er ikke uthvilt selvom de har sovet mye. Det føles fortsatt som om de ikke har sovet nok. IH kan være like vanlig som narko- lepsi, men det vet vi ikke sa Knudsen. – Det er ikke forsket nok på noen av sykdommene, så vi kjen- ner ikke alle årsakene eller forekom- sten. Man regner at over 1000 nord- menn har narkolepsi, men bare noen hundre har fått diagnosen, sa Knudsen. Ubehagelig Fra salen ble det spurt hvorfor ikke ryggmargsprøven av hypokretin- nivået var obligatorisk ved diagnosti- sering av IH. Den utelukker narko- lepsi, men kan bidra til å bekrefte IH. Svaret var at det ikke er et krav at den skal tas, den krever legepersonell og den kan være ubehagelig. Fra salen ble det også tatt opp at søvntester tidlig om morgenen for IH-pasienter er nesten umulig. Hvorfor kan ikke laboratoriene inn- kalle på ettermiddagen? Testen ble utviklet i 1978 og er tilpasset et normaldøgn, fortalte Knudsen, som la til at man kan utelukke døgn- rytmeforstyrrelser, fordi medisiner mot IH virker ikke på døgnrytme- forstyrrelser. En pårørende lurte på om det var far- lig å vekke pasienten hver dag for å rekke skolen. – Det er ikke farlig, sa Knudsen, men pasienten blir veldig Stine Knudsen er spesialist i nevrologi med en doktorgrad om «Narkolepsi og Hypokretinsystemet». Hun har publisert flere interna- sjonale artikler. Som overlege ved Nevsom er hun er medisinsk leder for arbeidet rundt hyper- somni, og leder forsknings- arbeidet i narkolepsistudien.

Spørsmålene var mange fra salen. God informasjon om IH er etterspurt. Stine Knudsen fra NevSom svarte på alt hun kunne selv mens drosjen hen- nes ventet utenfor. Mange kunne nok ønsket seg en hel dag med henne.

sliten. Når det gjelder medisiner mot IH, så nevnte Knudsen at man nå er i gang med medisiner med histamin. Antihistaminer som brukes ved aller- gier, har den bivirkningen at man blir trøtt. Histaminer gjør at man holder seg våken. Medisinene er foreløpig

ikke godkjent for salg i Norge, men den prosessen er i gang. (Pitolisant) Medisinsk behandling av IH består av oppkvikkende medisiner. – Skal man ta minst mulig? ble det spurt. – Ikke nødvendigvis, hvis man ikke har bivirkninger, sa Knudsen.

13

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs