Somnus nr. 3_2015

Kan Jonas gjøre noe? Kan Jonas gjøre Mestring av hve dag ne Å ha en kronisk sykdom som ikke synes utenpå, er en stor utfordring. Hverdagens krav og plikter hoper seg opp. Det er ikke så lett å få forståelse for at kroppen ikke vil, det hodet og hjertet vil. Kanskje vil du aller mest fortsette i jobben din, men kroppen vil ikke det. Det er tøft å svare: – Jeg er uføretrygdet, når noen spør hva du jobber med. Ikke har du gips eller krykker å vise frem heller. I denne utgaven av Somnus har vi intervjuet en av våre tillitsvalgte. Uføretrygdet, selv om hun helst ville stått i full jobb. Småbarnsmor med utfordringer til oppover veggene og mestrer hverdagene sine. Vi har intervjuet to av de mange som var på seminar på Frambu om idiopatisk hypersomni. Foreldrene til en en nydelig jente på syv år med en vanskelig diagnose, en flott dame på 55 år med søvnvansker siden ten- årene og som først nå har fått diagnosen. Hverdagene er for- skjellige, men det handler om aksept og mestring. Det er flest hverdager i livet. Kanskje kan vi andre lære noe av dem. Line bruker Pippi-metoden: – Det har jeg aldri prøvd før, så det kan jeg sikkert. Hun snekrer skap og salongbord, syr og strikker og fotograferer og gjør sitt beste for at søvnsykdom- men ikke skal definere henne som mennesker og ikke dominere hele familien. – Folk må få være seg selv. Ikke bare være lidelsen! Jeg presenterer meg ikke som Line-som-har-narkolep- si, liksom. Senere i Mestring av hverdagene er hovedtema når Søvnforeningen og kompetansesenteret NevSom inviterer til seminar. I juni var det seminar for diagnosen narkolepsi. Nå har det vært samling for diagnosen Kleine Levine og Idiopatisk Hypersomni. Informasjon om diagnosen og mestringsteknikker, er det viktig- ste innholdet. alt det positive som skjer og historiene om Line og de andre viser oss at mestring av hverdagsutfordringene er mulig, tross alt. ‘’ Det er flest hver- dager i livet. samtalen kan jeg kan- skje si at jeg har syk- dommer som gjør at jeg kan falle sammen, gå i bakken, sikle, sovne, alt det der. Men jeg er og blir Line! Somnus vil gjerne formidle også de gode positive historiene om livet med en søvndiagnose. Av og til handler det mye om de leie tingene, om medisinering, om rettigheter, om plager og manglende forståelse fra omverdenen. Men det må ikke overskygge Kanskje kan vi andre lære noe av dem.

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 2500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – 8 georg_mathisen@yahoo.no Pål Stensaas – 8 ps@norskindustri.no Styret i Forening for Søvnsykdommer: Leder: Ing -Johanne He riks Serrano Nestled r: Krister Olsen 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Sekretær: Ma it Aschehoug Kasserer: Torunn Figenschou Styremedlem: Knut Olav Knudsen Varamedle mer: Marit thisen, M tte Figgé og Line Mikals n-Høiback

Annonser: Annonsebestilling og bila /innstikk: Jannicke Isa s n: 8 jannickeisaks n@gmail.com mobil: 41 41 4 0 Annonsepriser:

Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser:

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 63 86 44 00 Neste nummer: Neste nummer kommer ca. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedle kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no, eller på skjema i bladet. El er s nd epost til 8 sovnforeningen@gmail.com Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Du kan også sende et brev m d opplysninger m nav og adresse på den som ønsk medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdom er, Solheimveien 62 B, 1473 L rens og Telefon: 48 28 03 83 2. desember med siste frist for levering av stoff 10.november Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdom er koster per år:

Inger-Johanne Henriksen Serrano Styreleder

SOMNUS NR 3 - 2014

3

Made with FlippingBook - Online catalogs