Somnus nr. 3_2015

alle bilag med moms, eller lightvari- anten, der man ser på de store tal- lene. Da får man ikke full refusjon av moms, men nesten det samme. I år sender styret inn den detaljerte momsrefusjonen fordi regnskapet er satt opp slik. Styret lager et årshjul med frister for moms, for BufDir og Extrastiftelsen, og fristene til Somnus og andre frister som styret må passe på. Tilskuddet er varslet strammet inn fra BufDir. Fristen er 15. september. Medlemslister: Alle medlems- adresser er nå gjennomgått og mang- lende 0 foran adresser i Oslo er satt inn. Avsjekking mot betalingslistene er foretatt, men må sjekkes ytterli- gere. Arbeidet med å ringe rundt for å få mest mulig epostadresser inn i systemet, kan trolig utføres på konto- ret av arbeidshjelpen der. Det må gjennomføres en manuell kontroll av alle medlemmer, slik at vi er trygge på at databasen er helt korrekt når den nå tas i bruk. Det er sendt ut testmail til alle med mailadresse, ca 160, og det fungerte kjempeflott. Henvendelser til styret Representanter til brukerutvalg i NAV hjelpemidler. Torunn melder seg til tjeneste. BufDir-tilskudd frist 15/9: Torunn og Marit ordner denne ResMed-seminar i Sandefjord 14. og 15. september. Marit drar dit og dek- ker for Somnus To studier v/ St. Olav i Trondheim: Søvnighet hos Parkinsonpasienter og Sammenheng mellom vanskelig barndom og søvnproblemer. Krister er kontaktperson. Han er også kon- taktperson for Extra-prosjektet m/ Gunnar Morken som leder. Autismeforeningen feirer 50 år 1. september. Foreningen sender en liten oppmerksomhet. Konferanse om samhandlingsrefor- men 24. september. Torunn deltar. Østlandske Lærerstevne i Oslo 30. og 31. oktober. Vi har stand sammen med Epilepsiforbundet. Mette, Inger-

Økonomi: Regnskap pr 31. juli 2015, er på merket. Faktura på PC med oppsett av programmer, kopiering av databa- se, dockingstasjon og stor skjerm kommer senere. Ingen bevegelser på konto siden siste styremøte. 70.000 kr er utbetalt til Oslo Fylkeslag for narkolepsiseminaret i juni. De siste 5000 kr avventer til regnskap forelig- ger. 3000 av disse kr var porto for invitasjonen. Regnskap kommer snart fra Oslo. Alle formelle overdragelser med ny kasserer er i orden Bankkort er ord- net for å slippe å legge ut for felles- Foreningens nye PC består av en laptop som vi tar med i møter og kobler til prosjektor. I tillegg har vi en dockingstasjon, en slags stik- kontakt for laptop’en, slik at kasse- rer kan bruke den store skjermen og et vanlig tastatur med tall når hun jobber med regnskapet.

Johanne og Marit tar vakter på stand, men vi trenger flere. Egenandeler på blå resept – brev fra mars. Hente opp innspillet fra Oslo. Bærum Sykehus ber om tidsskrifter fra oss, det ordnes. Aktivitetsliste fra NevSom, mange autismemøter. Listen legges på nett og i bladet. ØNH-fagseminar i Oslo 16. og 17. oktober. Marit holder foredrag der. Kurs for ungdom 19. og 20. septem- ber. Bruk av smarttelefon for å mes- tre hverdagen. Marit dekker for Somnus. Aksjon Våken hverdag 2015: Søvnapnédager i Trondheim Tirsdag 20. oktober, onsdag 21. okto- ber og torsdag 22. oktober. Foreløpig program: Tirsdag: Styremøte på hotellet for å gå gjennom alle detaljer. Samtalekveld der både fagfolk fra St. Olav og NTNU vil være med. Onsdag: Stand på Trondheim torg kl 12-15. De har bord og stoler. Brukermøte om kvel- den i samarbeide med ResMed. Holdes på hotellet. Torsdag: Stand City Syd, detaljer avklares. Styremøte, strategimøte, felles middag på hotellet. Knut Olav Knudsen har nettopp koblet opp nestleder Krister Olsen i Trondheim på Skype på forening- ens nye PC. Fra styremøtet 26. august.

kostnader som påløper. Rutiner for regnskap er drøftet. Attestasjon av to personer på alle bilag er nødvendig. Leder og kasserer møtes jevnlig for å attestere bilag. Den som har iverksatt kost- naden skal også signere bilaget. Kostnader over 2000 kroner bør base- res på styrevedtak. Momsrefusjon, frist 1. september er i orden og sendt. Det kan foregå på to måter. Man kan dokumentere

44

SOMNUS NR 3 - 2015

Made with FlippingBook - Online catalogs