Skelby Sogneråd 1935-1944, side 31-60

Til. Børneværns Udvalget, valgtes indenfor Sogneraadet. Johannes Hansen og Otto Jakobsen. og Formanden. valgtes, Fru Karen Hansen Skelby og Fru Margrethe Larsen Trælløse. udenfor Sogneraadet.

Vejudvalget. Til Formand valgtes Gdr. Th Larsen.

Gdr. Chr. Olsen Købm. H.V.Nielsen Arb Viggo Hansen.

Til Kasse og Regnskabs Udvalg Gdr. Chr. Olsen. H.V.Nielsen og Otto Jakobsen samt Formanden. Til Sogneraades Repræsentanter valgtes I Sygeplejeforeningen. Johannes Hansen og Viggo Hansen. til Sygekasse Repræsentant valgtes Knud Knudsen

Til Skolekommissionen valgtes Pastor Mølgaard Formand. indenfor Sogneraadet, Johannes Hansen og Otto Jakobsen, og udenfor Sogneraadet

valgtes Parcellist P. Møller Trælløse og

Gdr Jørgen Hansen Naaby

Til. Revisor genvalgtes Gdr Hans Jensen Skelby og Centralbestyrer H.C.Petersen Skelby.

Valg af Maskinsynsmand genvalgtes H.V.Nielsen. Stedfortræder Tømrer H. Poulsen Trælløse

Til Ejendomsskylds Vurderingsmænd

valgtes Gdr Hans Jensen Skelby som Stedfortræder Gdr. Chr Olsen Naaby Parcellist Ole Hansen Ulstrup som Stedfortræder - Jens Frederiksen Trælløse.

Made with FlippingBook - Online magazine maker