Skelby Sogneråd 1935-1944, side 31-60

Tilbud på Kørsel af Vand til Tromlen til Pris af 12 Kr. pr. Dag

fra Forpagter Aksel Hansen Trælløse Arbejdsmand John Christiansen Ulstrup Tilbud på Hvidtning af Kommunens Skoler og Huse Kagstrup 48 Kr. Skelby Hovedsk 28 - - Forskole 15 - Naaby Kommunesk 12 - Ulstrup - 10 - Fra Arbejdsmænde Chr Wulff og Johs Christiansen Tilbud på Oprensning af Valmosegrøften

153 Kr 00 Øre

Alle ovennævnte Tilbud blev antaget. Desuden var indkommen Tilbud fra Arbejdsmænde Carl Thomsen og Svend Petersen Trælløse paa Oprensning af Valmosegrøften til en Pris af 195 kr. Tilflyttere ansattes til Skat. Mødet hævet H.V.Nielsen Th. Larsen Johs. Hansen Viggo Hansen K.Knudsen Chr. Olsen Otto Jacobsen

Made with FlippingBook - Online magazine maker