Koudemiddelen en recycling - de feiten op een rij

Warm. Koud. Geregeld. Koudemiddelen en recycling de feiten op een rij

Inhoudsopgave

4 Koudemiddelen, de feiten 10 Natuurlijke koudemiddelen 14 Synthetische koudemiddelen 16 Recycling en analyse koudemiddelen 20 Afhaalopdracht, gasdepots, technische gassen

8 redenen om koudemiddelen bij Celsis te bestellen: 🞇 Uit voorraad leverbaar 🞇 Vandaag voor 16.00 uur besteld, morgen in huis 🞇 Zuiver en legaal koudemiddel, wel zo veilig 🞇 Scherp geprijsd 🞇 Lege cilinders worden gratis bij jou opgehaald 🞇 Groot depotnetwerk 🞇 Al 80 jaar specialist in koudemiddelen 🞇 Bestel eenvoudig koudemiddelen in onze webshop

2

V14 01/24

3

Waarom deze brochure? Als installateur verricht je regelmatig werkzaamheden aan airconditioningsystemen, warmtepompen of koelinstallaties. Je weet dan ook dat jouw onderneming volgens de BRL100 dient te beschikken over een F-gassenbedrijfscertificering. Het bezit van dit certificaat is wettelijk verplicht voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers (derden). Een monteur die werkzaamheden verricht aan de bovengenoemde systemen dient te beschikken over een F-gassencertificaat. In de beoordelingsrichtlijn BRL 200 staat beschreven welke eisen ten grondslag liggen voor afgifte van een dergelijk certificaat. Deze brochure voorziet niet alleen in algemene kennis rondom de koudemiddelen materie, maar geeft jou ook inzicht wat Celsis als koudemiddelpartner voor jou kan betekenen. Zo kun je rekenen op onze specialistische kennis en ondersteuning. Uitfasering HFK's Met ingang van 1 januari 2015 is voor alle Europese lidstaten de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van toepassing. Deze verordening heeft als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s oftewel F-gassen) met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) te verminderen. De uitfasering geschiedt door middel van een geleidelijke afbouw waarbij de HFK’s worden teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Bekende voorbeelden van HFK’s zijn onder andere: R404A, R507A en R134a. De uitfasering van de HFK’s is gekoppeld aan een quotumregeling, waarbij fabrikanten en importeurs quota toegewezen krijgen op basis van de door hen gerapporteerde hoeveelheden HFK’s in het voorafgaande jaar. Dit wordt berekend aan de hand van het CO 2 -equivalent (kg x GWP/1000) van het absolute aantal kg koudemiddelen. Celsis adviseert jou graag over de consequenties van deze verordening en de verschillende oplossingen hieromtrent voor jouw koel- en vriesinstallaties.

4

De 1e drastische fase De 1e drastische fase ligt achter ons. Het percentage van de afbouw van HFK's is in 2018-2020 teruggebracht naar 63%. Zo is het gebruik van HFK’s met een GWP van 2.500 of meer, voor service of onderhoud van koelinstallaties met een koudemiddelvulling van minimaal 40 ton CO 2 -equivalent, met ingang van 1 januari 2020 verboden. Echter zijn hierop enkele uitzonderingen. Wat zijn die uitzonderingen? 🞇 Deze regel geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO 2 -equivalent 🞇 Geldt niet voor militaire toepassingen 🞇 Geldt niet voor vriestoepassingen die werken met een temperatuur lager dan -50°C 🞇 Het is tot 1 januari 2030 toegestaan installaties bij te vullen met een geregenereerd/gerecycleerd HFK koudemiddel Even een rekensom met betrekking tot het CO 2 -equivalent: het HFK koudemiddel R404A heeft een GWP van 3.922. Een installatie bevat bijvoorbeeld 15 kg R404A. Hiermee bedraagt het CO 2 -equivalent: 15 kg x 3.922 / 1.000 = 58,83 ton.

De 2e drastische fase Met ingang van 1 januari 2021 zijn we beland in de fase van 45%. Een flinke daling waarbij de gekoppelde quotumregeling de nodige impact heeft op de toevoer van koudemiddelen met een hoog GWP.

De 3e drastische fase De volgende fase dient zich aan. In 2024 wordt gestart met de afbouw naar 31%.

F-gassenverordening ligt onder de loep In april 2022 is door de Europese Commissie een voorstel tot wijziging van de F-gassenverordening ingediend. Indien dit voorstel tot wijziging wordt overgenomen dan leidt dit tot een versnelling van de afbouw van F-gassen. De gevolgen van deze aanscherping lees je in het artikel op onze website. Gebruik hiervoor de QR-code.

Terminologie: CFK = Chloorfluorkoolwaterstof HCFK = Hydrochloorfluorkoolwaterstof HFK = Hydrofluorkoolwaterstof HFO = Hydrofluor-olefin

Nieuwbouw- en bijvulverbod, nu en in de toekomst Wat mag nu wel en wat mag nu niet? Wat zijn de fases van de terugfasering? Hiervoor heeft Celsis een handig overzicht voor jou samengesteld:

Nieuwbouwverbod

Wat mag niet

Wat mag wel (geen verbod)

🞇 Hermetisch gesloten commerciële koel- en vrieskasten GWP>2500 🞇 Stationaire koel- en klimaatapparatuur/ installaties GWP>2500 🞇 Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP>150 🞇 Hermetisch gesloten commerciële koel- en vrieskasten GWP>150 🞇 Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen >40kW en een GWP>150 → dit geldt niet voor cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met een GWP<1500

🞇 Hermetisch gesloten commerciële koel- en vrieskasten GWP<2500 🞇 Stationaire koel- en klimaatapparatuur/ installaties GWP<2500 🞇 Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP<150 🞇 Hermetisch gesloten commerciële koel- en vrieskasten GWP<150 🞇 Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen <40kW en een GWP<2500 🞇 Cascadesystemen met een koelvermogen >40kW waarbij het primaire circuit gevuld is met een GWP<1500

Per 1-1-2020

Per 1-1-2022

🞇 Single split-airco’s met een koudemiddelinhoud <3 kg en een GWP>750

Per 1-1-2025

🞇 Single split-airco’s met een GWP<750

🞇 Dit is nog onbekend. Vooralsnog geen verdere verboden. Beschikbaarheid hoog GWP koudemiddelen neemt wel af

Per 1-1-2030

Bijvulverbod

Wat mag niet

Wat mag wel (geen verbod)

🞇 Bijvullen van installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP<2500 🞇 Het bijvulverbod met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 geldt niet voor: → service en onderhoud van installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO 2 equivalent → militaire apparatuur → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C 🞇 Bijvullen is wel toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK- koudemiddel met een GWP>2500 tot 1 januari 2030 🞇 Bijvullen is alleen nog toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK- koudemiddel met een GWP>2500 vanaf 1 januari 2030 alleen nog voor → militaire apparatuur → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C

🞇 Voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500

Per 1-1-2020

🞇 Bijvullen is niet meer toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK- koudemiddel met een GWP>2500 vanaf 1 januari 2030 voor service en onderhoud van installaties

Per 1-1-2030

6

"Wat jouw koudemiddelvraag ook is, wij regelen het voor je"

Edwin Ernste, commercieel directeur

Bel ons team via 055 533 45 29 of mail naar verkoop@celsisbv.nl.

Lees ook de uitfaseringspagina op onze website: https://www.celsisbv.nl/koudemiddelen/service/uitfasering/

Warm.Koud.Geregeld.

Veiligheidsklassen koudemiddelen

Categorie A, B, 1, 2L, 2 en 3, wat betekent dat nu eigenlijk? De letters A en B geven de mate van toxiciteit aan. De cijfers geven de mate van brandbaarheid aan. Deze classificatie is geregeld in de normen: ASHRAE 34 en ISO 817.

Classificatie

A3 B3

hoge brandbaarheid

Categorieën: A: koudemiddelen met een lage toxiciteit B: koudemiddelen met een hoge toxiciteit 1: niet brandbaar 2: lage brandbaarheid (mild brandbaar) 2: brandbaar 3: hoge brandbaarheid

A2 B2

brandbaar

A2L

B2L

lage brandbaarheid

A1 B1

niet brandbaar

Toxiciteit

In de afbeelding rechts hebben wij het visueel voor jou in kaart gebracht.

Laag GWP koudemiddelen, wat houdt je tegen? HFK’s vallen in categorie A1. Je hebt kunnen lezen dat deze fluorkoolwaterstoffen onderhevig zijn aan de uitfasering. Welke alternatieven zijn er dan? En vallen de alternatieven ook in categorie A1? Wat houdt je tegen? Laag GWP koudemiddelen, waaronder A2L koudemiddelen, zijn bijvoorbeeld mild brandbaar. Een overstap wordt niet als financieel aantrekkelijk ervaren of misschien ontbreekt de nodige kennis, kunde en vaardigheid om de overstap te maken. Celsis zou Celsis niet zijn als wij je hierbij niet zouden ondersteunen. Er zijn natuurlijk wel degelijk duurzame alternatieven. Denk hierbij aan HFO’s (hydrofluro olefin) met een laag GWP (Global Warming Potential) of drop-in koudemiddelen. Daarnaast is overstappen op een natuurlijk koudemiddel de duurzaamste en milieuvriendelijkste optie. Voor HFO’s en drop-in koudemiddelen geldt dat van hoge vervangingskosten geen sprake is door de relatief makkelijke aanpassing van componenten in jouw bestaande installatie. HFO’s en HFO mengsels HFO’s zijn de vierde generatie synthetische koudemiddelen gebaseerd op fluorine-houdende gassen. Deze koelgassen worden gekenmerkt door een laag GWP (Global Warming Potential). Daarom zijn deze koelgassen een milieuvriendelijker alternatief voor CFK’s, HCFK’s en HFK’s. HFO staat voor Hydro Fluor Olefinen. Net als bij de HFK’s bestaan de HFO’s uit verbindingen van waterstof-, fluorine- en koolstofatomen. In tegenstelling tot de HFK’s geldt dat bij HFO’s sprake is van minimaal één dubbele verbinding van de koolstofatomen. Deze moleculen zijn bijzonder reactief in de atmosfeer en hebben daarom een relatief korte levensduur. Deze korte levensduur draagt gedeeltelijk bij tot de lage GWP. HFO’s voldoen op dit moment aan de geldende wetgeving door hun lage GWP en energetisch rendement. Het functioneren is nagenoeg hetzelfde als HFK koelgassen. Naast pure HFO’s, zoals bijvoorbeeld R1234yf Opteon van Chemours en R1234ze Solstice van Honeywell, zijn er ook verschillende HFO mengsels ontwikkeld. Denk dan bijvoorbeeld aan R449A Opteon XP40 (1.282) en R513A (OPTEON™ XP10 – GWP 573).

8

Deze koudemiddelen vallen, ondanks klasse 1, binnen de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in de F-gassenverordening. De XP-serie van Chemours heeft een laag GWP, levert een hoger rendement ten opzichte van de HFK’s zoals R404A en R134a en zijn als niet brandbaar geclassificeerd. Daarnaast is er de OPTEON™ XL-serie van Chemours, de mild brandbare alternatieven (A2L) met een nog lager GWP welke het rendement van HFK’s evenaren of zelfs verbeteren. Het gebruik van deze HFO’s vergt een minimale aanpassing aan jouw installatie. Op onze website vind je een artikel speciaal over laag GWP koudemiddelen en HFO's. Dit artikel lees je hier: https://www.celsisbv.nl/nieuws/vooruit-met-laag-gwp-koudemiddel. Retrofit Retrofitten is een term die gebruikt wordt in de koeltechniek waarbij de bestaande koel- of vriesinstallatie wordt behouden. Het hoog GWP koudemiddel wordt vervangen door een laag GWP koudemiddel en daarnaast gaat dit veelal gepaard met systeemtechnische aanpassingen. Vervangende koudemiddelen hebben in de regel andere fysische eigenschappen dan de oorspronkelijk toegepaste middelen. Dit kan een verandering in energiegebruik en geleverd koelvermogen tot gevolg hebben. Omdat ook de temperatuur/druk-verhoudingen van vervangende koudemiddelen anders zijn, heeft een retrofit wettelijke consequenties in het kader van het warenwetbesluit drukapparatuur. Informeer bij ons team voor een passend advies. Assortiment Welk koudemiddel heeft nu welke veiligheidsclasse? Wat is de GWP van deze koudemiddelen? Wat is het alternatief? Welke koudemiddelen heeft Celsis in haar assortiment? Allemaal vragen waarop je het antwoord vindt op onze website via pagina: https://www.celsisbv.nl/koudemiddelen/onze-koudemiddelen/assortiment/ Heb je ook al gedacht aan geschikte servicegereedschappen en lekdetectie? Als je met koudemiddelen werkt, dan moeten deze tools namelijk in overeenstemming zijn met de normen en installatievoorschriften! Ook hiervoor ben je bij Celsis aan het juiste adres.

Daarnaast ontwerpt en assembleert Celsis koel- en vriesinstallaties en omvat ons assortiment ook chillers, condensing units, warmtepompen en airconditioning. Kortom, koel- en klimaattechniek: Celsis regelt het!

Celsis levert naast synthetische koudemiddelen ook natuurlijke koudemiddelen. Wij hebben de volgende natuurlijke koudemiddelen in ons programma: 🞇 R744 (CO 2 ) 🞇 R717 (NH 3 ) - ammoniak

🞇 R600 N-Butaan 🞇 R290 propaan 🞇 R170 ethaan

Onze natuurlijke koudemiddelen worden geleverd in: 🞇 Huurcilinders in kooien 🞇 Borgcilinders 🞇 Huurdrums op pallets 🞇 Huurpacks 🞇 Tankwagens

Huurcilinders, veilig in kooien! Onze natuurlijke koudemiddelen worden geleverd in huurcilinders. De uitzondering hierop zijn R290 (propaan) en R600 (N-butaan), wat we leveren in borgcilinders. De cilinders dienen conform wet- en regelgeving vastgezet vervoerd te kunnen worden. Om deze reden maken wij gebruik van kooien. De huur van de cilinders en de kooien worden per dag berekend. Je ontvangt maandelijks van ons een factuur. Borgcilinders, een jaar lang gratis! Wij stellen onze borgcilinders een jaar lang gratis ter beschikking. 100 dagen na levering ontvang je van ons een factuur voor borg welke je 100% gecrediteerd krijgt als je de cilinder binnen 365 dagen retourneert. Lever je de cilinder binnen 365 dagen weer in, dan betaal je dus behalve de kiloprijs van het koudemiddel niets extra. Wordt de cilinder niet ingeleverd, dan wordt het borgbedrag niet gecrediteerd. De cilinder blijft wél eigendom van Celsis. De cilinder blijft te allen tijde eigendom van Celsis.

10

Huurdrums, voor grote hoeveelheden R717 (NH 3 ) of R290 (propaan) Grote hoeveelheden R717 (NH 3 ) en R290 (propaan) kunnen ook in huurdrums geleverd worden. De drums worden veilig geleverd op praktische houten pallets. De drum en de houten drumpallet dienen te allen tijde tezamen worden geretourneerd! Op de drumpallet is onze borgregeling van toepassing. Huurpacks, voor grotere hoeveelheden R744 (CO 2 ) Wanneer je een nieuwe installatie wilt afvullen met R744 (CO 2 ), dan is een huurpack dé oplossing. Een huurpack bestaat uit een aantal cilinders veilig in een kooi. Een groot voordeel hierbij is dat de cilinders aan elkaar gekoppeld zijn met één vulinrichting, waarmee het veelvuldig aan- en afkoppelen niet nodig is. De huurpack is gevuld met 592 kg R744 (CO 2 ). Tankwagens, voor zeer grote hoeveelheden Mocht een huurdrum of huurpack nog te weinig zijn, dan hebben wij ook de mogelijkheid om aan te leveren in tankwagens. Dit is een klus die nauw met jou en jouw klant gecoördineerd dient te worden. Neem hiervoor tijdig contact met ons op om het gezamenlijk goed af te kunnen stemmen en in te plannen.

11

Afsluiters en stijgbuizen In onderstaand overzicht kun je zien welke cilinders een stijgbuis, een enkele of dubbele afsluiter hebben.

592 kg S / E (vloeistof)

10 kg E 40 kg S / E 6 kg E 5 KG E 14 kg E

37,5 kg S / GV

R744 (CO 2 )

475 kg S / GV

R717 (NH 3 ) R600 (N-butaan) R290 (propaan) R170 (ethaan)

20 kg E

62 kg S / E

380 kg S / GV

S = Stijgbuis E = Enkele afsluiter GV = Dubbele afsluiter Gas/Vloeistof

Tarieven huur en borg De huurtarieven zijn per dag en worden maandelijks gefactureerd. Op de R290 (propaan) en R600 (N-butaan) is onze borgregeling van toepassing.

Inhoud en tarief

R744 (CO 2 ) huur R717 (NH 3 ) huur

10 kg € 0,50 40 kg € 0,40

37,5 kg € 0,40

592 kg € 4,75 475 kg € 10,00

R600 (N-Butaan) borg R290 (propaan) borg R170 (ethaan) huur N2 (stikstof) huur

6 kg € 75,00 5 kg € 75,00

20 kg € 75,00

62 kg € 210,00

380 kg € 3000,00

14 kg € 0,40 10 ltr € 0,25

50 ltr € 0,40

Kooi huur

€ 1,00

Pallet borg

€ 140,00

Transport regulier

Boven € 250,00 netto exclusief BTW leveren wij DDP in Nederland. Wij komen onze cilinders gratis bij je ophalen met jouw afhaalopdracht!

Celsis behoudt zich het recht voor specificaties en/of prijzen te wijzigen

12

Leveringsmogelijkheden, altijd een passende oplossing Celsis probeert het jou zo eenvoudig mogelijk te maken door natuurlijke koudemiddelen te leveren op elk gewenst moment. Wij kennen de volgende mogelijkheden:

→ → → → →

Regulier transport

de volgende dag: voor 17:00 uur geleverd

Tijdslevering Koerier/Taxi

de volgende dag: in de regel voor 10:00 uur geleverd (€ 60,00) 24/7: op ieder moment van de dag. Prijs afhankelijk van aantal km/tijdstip/ hoeveelheid

Afhalen

bij Celsis te Apeldoorn tijdens openingstijden

SLS

rechtstreeks bij jouw monteurs in de bus via SLS in-night of SLS over-night A2L en A3 geclassificeerde koudemiddelen worden niet via SLS verstuurd

13

Celsis levert synthetische koudemiddelen in: 🞇 Borgcilinders 🞇 Borgdrums 🞇 Koopcilinders 🞇 Eigendom cilinders

Borgcilinders, een jaar lang gratis! Wij stellen onze borgcilinders een jaar lang gratis ter beschikking. 100 dagen na levering ontvang je van ons een factuur voor borg welke je 100% gecrediteerd krijgt als je de cilinder binnen 365 dagen retourneert. Lever je de cilinder binnen 365 dagen weer in, dan betaal je dus behalve de kiloprijs van het koudemiddel niets extra. Wordt de cilinder niet ingeleverd, dan wordt het borgbedrag niet gecrediteerd. De cilinder blijft wél eigendom van Celsis. De cilinder blijft te allen tijde eigendom van Celsis. Borgdrums, veilig op pallets Grote hoeveelheden koudemiddelen kunnen ook in borgdrums geleverd worden. De drums worden veilig geleverd op praktische houten drumpallets. De drum en drumpallet dienen te allen tijde tezamen worden geretourneerd! Ook na het vervallen van borgperiode. Wanneer je weet dat de cilinder niet meer retour komt, dan is een koopcilinder dé oplossing. Je wordt eigenaar van de cilinders welke je kunt verkopen aan jouw klant of voor jouw eigen gebruik kunt gaan toepassen. Je kunt jouw cilinders ook weer bij ons laten vullen. Wij noemen het dan jouw eigendom cilinder. Eigendom cilinders, wij vullen ze voor je af Je kunt jouw eigen cilinders bij ons laten afvullen, mits voorzien van een afsluiter die door ons gevuld kan worden. Hierbij maakt het niet uit of je de cilinder bij ons hebt gekocht of elders. Dient jouw cilinder gereinigd te worden, dan kunnen wij ook dát voor jou verzorgen. Koopcilinders, de andere oplossing!

14

Tarieven en prijzen

12 liter € 75,00 € 190,00

26 liter € 120,00 € 270,00

62 liter € 210,00 € 480,00

drum

pallet

Borg (netto) Koop (bruto)

€ 3000,00

€ 140,00

op aanvraag

-

Transport regulier

Boven € 250,00 netto exclusief BTW leveren wij DDP in Nederland. Wij komen onze cilinders gratis bij je ophalen met jouw afhaalopdracht!

Reinigingskosten eigendom cilinder

Per cilinder € 32,50 netto exclusief BTW

Celsis behoudt zich het recht voor specificaties en/of prijzen te wijzigen

Afsluiters en stijgbuizen In onderstaand overzicht kun je zien welke cilinders een stijgbuis, een enkele of dubbele afsluiter hebben. De afsluiters op de borgcilinders hebben een anti-vulinrichting om te voorkomen dat er een vervuild of vreemd koudemiddel in de cilinder gepompt kan worden. De afsluiters op cilinders voor de mild brandbare koudemiddelen (klasse A2L) hebben een linkse draad.

Borgcilinders

Koopcilinders

12 liter

26 liter S /1GV

62 liter S / 1GV

12 liter S / 2GV

26 liter S / 2GV

62 liter S / 2GV

Klasse A1 Klasse A2L

S / E

-

-

-

-

E*

2GV*

S = Stijgbuis E = Enkele afsluiter

* = Vulnippel 1/4"SAE 21,8x14 met linkse draad benodigd 1GV = Dubbele afsluiter Gas/Vloeistof met 1 aansluiting 2GV = Dubbele afsluiter Gas/Vloeistof met 2 aansluitingen Een gevulde koopcilinder heeft een enkele afsluiter. Een lege koopcilinder heeft een dubbele afsluiter.

Leveringsmogelijkheden, altijd een passende oplossing Celsis probeert het je zo eenvoudig mogelijk te maken door synthetische koudemiddelen te leveren op elk gewenst moment. Wij kennen de volgende mogelijkheden:

→ → → → → →

Regulier transport

de volgende dag: voor 17:00 uur geleverd

Tijdslevering Koerier/Taxi

de volgende dag: in de regel voor 10:00 uur geleverd (€ 60,00) 24/7: op ieder moment van de dag. Prijs afhankelijk van aantal km/tijdstip/ hoeveelheid

Afhalen

bij Celsis te Apeldoorn tijdens openingstijden

Afhalen depot

bij één van onze ruim 40 depots in het land tijdens openingstijden rechtstreeks bij jouw monteurs in de bus via SLS in-night of SLS over-night A2L en A3 geclassificeerde koudemiddelen worden niet via SLS verstuurd

SLS

15

Celsis is vergunninghouder om koudemiddelen/koelgassen in te nemen en draagt zorg voor een verantwoorde verwerking. Dit alles met als doel onnodige emissies van koudemiddelen te voorkomen en, waar mogelijk, regenereerbare koudemiddelen opnieuw op de markt te brengen. Een product dat niet regenereerbaar blijkt te zijn, zal worden verwerkt tot herbruikbaar materiaal voor andere toepassingen of ongevaarlijk afval. Wat mag wel en wat mag niet? Een belangrijk criterium voor het terugbrengen van vervuilde koudemiddelen in de koudemiddelkringloop is dat het product minimaal 99,5 % zuiver moet zijn. In het te regenereren product mag dan ook maar maximaal 5% olie aanwezig zijn. Het aandeel verontreinigingen door vreemde stoffen, vocht en zuren dient gering te zijn. Wij kunnen dit voor jou analyseren. Verboden koudemiddelen, zoals R12 en R22 mogen niet geregenereerd worden. Wij dragen zorg voor een verantwoorde vernietiging hiervan. Analyse in ons eigen laboratorium Celsis beschikt over een eigen laboratorium. Alle analysemethoden zijn gestandaardiseerd en zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem ISO 9001:2015. Deze methoden waarborgen de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de analyse. Je kunt bij Celsis ook het koudemiddel wat zich nog in de installatie bevindt en de olie laten analyseren. Monsterbommetjes en olie analyse potjes zijn tegen een vergoeding bij ons verkrijgbaar. Kijk hiervoor op pagina 19. Voor het retour sturen van koudemiddel stelt Celsis haar klanten met een rode ‘R’ gekenmerkte recycling huurcilinders ter beschikking. Zodra de cilinders bij ons binnenkomen, zal de analyse worden uitgevoerd om te bepalen of het koudemiddel daadwerkelijk te regenereren is of dat deze sterk vervuild is en op een verantwoorde wijze vernietigd dient te worden. De analyse wordt te allen tijde uitgevoerd, behalve wanneer de inhoud minder bedraagt dan 2 kg. Dan wordt het behandeld als niet regenereerbaar. Voor het juiste gebruik van de recycling cilinders dien je op het volgende te letten: 🞇 Voorkom menging van koudemiddelen. Mengsels zijn niet regenereerbaar. 🞇 Pas op voor overvullen van de cilinder. Vul niet meer dan 80% van het maximum vulgewicht! Weet je niet zeker hoeveel je mag vullen, dan kun je dit bij ons opvragen.

16

In verband met bijgestelde transporteisen zijn met ingang van 01-02-2023 de transportkosten voor recyclingcilinders gewijzigd. Tot en met 2 cilinders worden deze cilinders los verstuurd. Daarboven geldt een palletprijs voor het verzenden van cilinders. De kosten voor transport van recycling cilinders zijn als volgt:

Tarieven recycling

Analyse koudemiddel

€ 25,00 per cilinder € 2,75 per kilogram € 11,00 per kilogram € 32,50 per cilinder

Inname regenereerbaar koudemiddel

Vernietigen niet regenereerbaar koudemiddel 1) Vooruitberekening reinigingskosten recycling cilinder

Huur recycling cilinder 12 liter Huur recycling cilinder 26 liter Huur recycling cilinder 62 liter

€ 0,30 per dag € 0,40 per dag € 0,50 per dag

Service begeleidingsformulier transport van afval

GRATIS!

1) Bij hoeveelheden <1 kilogram wordt de hoeveelheid altijd afgerond naar 1 kilogram

"Celsis is een betrouwbare gecertificeerde koudemiddel partner, 100%! Snelle levering, legaal en veilig"

18

In verband met bijgestelde transporteisen zijn met ingang van 01-02-2023 de transportkosten voor recyclingcilinders gewijzigd. Tot en met 2 cilinders worden deze cilinders los verstuurd. Daarboven geldt een palletprijs voor het verzenden van cilinders. De kosten voor transport van recycling cilinders zijn als volgt: Transport recycling cilinders Aantal cilinders Bezorgen leeg Ophalen vol 1 € 45,00 € 45,00 2 € 50,00 € 50,00 Europallet € 59,00 € 59,00 Max. aantal cilinders per europallet 12,5 liter 30 27,2 liter 20 61 liter 10

Onderstaand de tarieven m.b.t. analyses

Tarieven analyse R717 (NH 3 )

Bezorgen lege R717 (NH 3 ) analyse cilinder Ophalen gevulde R717 (NH 3 ) analyse cilinder

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Analyse R717 (NH 3 ) vocht- en oliegehalte inclusief reinigingskosten cilinder

Tarieven analyse koudemiddel en olie

Monsterbommetje t.b.v. analyse koudemiddel

€ 250,00 1) € 120,00

Analyse samenstelling koudemiddel Analyse vochtgehalte koudemiddel Analyse kookpunt koudemiddel Analyse zuurgehalte koudemiddel

€ 70,00 € 48,00 € 72,00 € 26,50

Analyse koudemiddel bij verbroken krimpcapsule

Analyse potje t.b.v. olieanalyse

€ 2,40

Analyse olie uitgebreid

€ 130,00

1) Het monsterbommetje wordt volledig gecrediteerd bij retour sturen t.b.v. analyse Celsis behoudt zich het recht voor specificaties en/of prijzen te wijzigen

19

Afhaalopdracht Wanneer je cilinders van Celsis door ons wilt laten ophalen, dan gebruik je ons afhaalopdracht formulier voor deze gratis dienst!

Door middel van het juist invullen van een afhaalopdracht op onze website, kunnen wij een afspraak inplannen om de cilinders af te halen. Jouw afhaalopdracht komt direct op de juiste plek terecht en wordt snel en conform wet- en regelgeving afgehandeld. Als je inlogt via jouw persoonlijke account om vervolgens naar het afhaalopdracht formulier te gaan, worden jouw NAW gegevens en email adres automatisch ingevuld in de juiste velden. Je dient dan alleen de voor jou van toepassing zijnde cilinderinformatie in te vullen. Je ontvangt, na akkoord te hebben gegeven, automatisch een bevestiging van de ingevulde afhaalopdracht in jouw e-mail inbox. Over gemak gesproken! Ben je niet ingelogd, dan krijg je geen bevestigingsmail, maar krijg je boven in het scherm een groene balk met de mededeling dat de order juist is ontvangen/verzonden. In het geval van recycling is er sprake van een extra stukje wetgeving. Hier dient een begeleidingsformulier ingevuld en meegeleverd te worden. Celsis verzorgt dit traject, inclusief het aanvragen van het afvalstroomnummer, geheel gratis voor jou! Gasdepots Celsis beschikt inmiddels over 17 gasdepots verspreid over Nederland. Onze koudemiddelen bevinden zich dus altijd in jouw buurt. Dit betekent dat je altijd, zeker in noodgevallen, koudemiddelen kunt afhalen tegen een geringe depotvergoeding. Voor onze koudemiddelafnemers, waarbij de noodzaak bestaat om op bepaalde gasdepots speciale hoeveelheden of specifieke koudemiddelen te houden, kan in overleg een regeling getroffen worden. Kijk voor het meest actuele overzicht op onze website: https://www.celsisbv.nl/koudemiddelen/service/gasdepots/

Technische gassen In 2017 is Celsis een samenwerking aangegaan met Air Liquide.

Klanten van Air Liquide die koudemiddelen af willen afnemen en nog geen klant zijn bij Celsis, kunnen voortaan gebruik maken van deze samenwerking. Omgekeerd kunnen klanten van Celsis die industriële gassen willen afnemen nu ook bij Celsis terecht.

20

20

Algemene voorwaarden Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij je graag naar onze website www.celsisbv.nl

De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Celsis behoudt zich het recht voor specificaties en/of prijzen te wijzigen. Niets uit onze online- en offline uitingen mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds.

21

Bestel ook jouw koudemiddelen eenvoudig online via onze webshop

Enkele voordelen van de webshop 🞇 Altijd inzicht in jouw persoonlijke nettoprijzen 🞇 Ook beschikbaar op je mobiel 🞇 Kies uit verschillende leveringsopties 🞇 Filter op type cilinder, type koudemiddel en het vulgewicht

🞇 Bestel wanneer het jou uitkomt! Je bent dus niet gebonden aan bepaalde werktijden 🞇 Laat meteen jouw lege, volle of recycle cilinders gratis ophalen via het afhaalformulier 🞇 Koop jij vaker dezelfde cilinders? Voeg ze toe aan je favorieten, dat scheelt weer zoeken 🞇 Het persoonlijk contact blijft! Wij helpen je nog steeds graag verder via telefoon en mail

Bekijk onze webshop op www.celsisbv.nl/webshop/

Koudetechniek, airconditioning, warmtepomp? Of technische ondersteuning? Wij zijn Celsis. De partner die het gewoon voor je regelt. Wat de koel- of klimaatvraag ook is.

We denken mee en komen met oplossingen die werken. Ook als het antwoord niet voor de hand ligt, wij vinden het. Wij zorgen dat jij kunt blijven doen waar je goed in bent. Installeren, repareren en onderhouden van installaties. Slimmer, duurzamer. Warmer, kouder. Dat is waar het om draait. Geen uitdaging is ons te gek. Wij weten wel raad. Kom maar op. Celsis Warm. Koud. Geregeld.

Bekijk onze video via deze QR-code

t +31 55 533 45 29 e info@celsisbv.nl w www.celsisbv.nl

Celsis B.V. Aruba 21 7332 BJ Apeldoorn

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

Made with FlippingBook flipbook maker