מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

רווחה וקהילה

רווחה וקהילה בלב השרון

אורית בר, מנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה, מועצה אזורית לב השרון

לסרטון שלנו קראנו "תודה על השאלה", בדגש על התודה וההערכה הרבה כלפי כל המתנדבים והפעילים. זה המקום להכיר תודה למיזמי קהילה בדמותן של ועדות הקהילה המופלאות בכל אחד מיישובי המועצה, לשי"ל השרון (שירות יעוץ לתושב) המוקם בימים אלה כמיזם משותף לחמש רשויות סמוכות (תל מונד, קדימה צורן, אבן יהודה, פרדסיה ולב השרון), צוותי הצ"חי בישובים, מיזם "החממה" לילדי בתי הספר שהוקם ע"י עמותת לב רחב, יום המעשים הטובים, חודש האישה, פרויקט נשים ועסקים, מיזם דו קיום עם עיריית טייבה ועוד ועוד. כל אלו הם רק חלק ממארג המיזמים המדהימים המתרחשים באזורנו, אשר לא היו מתרחשים ללא פועלם של המתנדבים והפעילים המסורים ההופכים את קהילת לב השרון למקום ערכי ואיכותי שטוב לחיות בו. המחלקה לשירותי רווחה וקהילה פועלת לאורך כל השנה בשיתופי פעולה עם כלל מחלקותהמועצה, עםהנהגותהיישובים והוועדות השונות הפועלות בתוכם, עם ארגונים ועמותות ופועלת לגיוס והכשרת המתנדבים, כמו גם לטובת קידום יוזמות ופיתוח זירות חדשות והרחבת הקיימות. המפקחים התרשמו עד מאוד מכלל העשייה המרשימה, בעוד צוות המחלקה זכה לשבחים ומילות הערכה חמות ומרגשות. כאן המקום להודות להנהגת המועצה על כלל התשומות המושקעות בפיתוח תחומי הקהילה וההתנדבות למען תושבי הלב.

לב השרון – קהילה מתנדבת

במרץ נערך במחלקה לשירותי רווחה וקהילה, ביקור פיקוח 1 ב- של מפקחות ומפקחים ארציים ומחוזיים בתחום משאבי קהילה. הביקור התקיים בבית רומי, המיזם הקהילתי החדש והמרגש בלב, בית המוקדש כולו לילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים וכן לפעילות של סדנאות, חוגים והעשרה הקשורים לעולם המוגבלויות (ראו כתבה נפרדת בגיליון). בעת הביקור נערכה סקירה מקיפה של כל הפעילות העניפה אותה מובילה המחלקה לשירותי רווחה וקהילה, באמצעות צוות פיתוח משאבי קהילה. יצוין כי בצוות חברות העו''ס הקהילתית של המחלקה, רכזת היחידה להתנדבות ורכזת תחום האזרחים הוותיקים. כמו כן הוצג בפני המפקחים חזון המחלקה, לפיו לב השרון היא קהילה עם חוסן, לכידות וערבות הדדית בעת שגרה ובעת חרום. בה בעת, הוצגו גם זירות ההתנדבות והפעילות הקהילתית המגוונת המתקיימת ברחבי המועצה. לצורך הביקור הפקנו סרטון בסגנון "סליחה על השאלה", בו ראיינו מתנדבים ופעילים מהזירות השונות והם שיתפו בגאווה רבה על משמעות ההתנדבות עבורם, אתגרי ההתנדבות, זירות ההתנדבות הפעילות שלהם ומהי התנדבות עבורם.

18

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker