מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

הגיל הרך

הצוותים החינוכיים בלב השרון יוצרים את הגן העתידי בהתאם למציאות המשתנה, תוך אינטראקציה מיטבית עם ההורים, ובדגש על הקניית ידע, מיומנויות חברתיות וערכים שוק העץ בגן דרור - בני דרור השנה את הלמידה והעשייה בגן החל ילדי גן דרור העמיקו מחודש אוקטובר. העצים בחצר הגן וסביבתו, וכן למדו על הילדים הכירו את תועלת העץ לאדם ולצמחים. פותחים צוהר לעשייה העניפה בגני הילדים ילדי לב השרון במרכז העשייה

נו הילדים מוצרים שונים משאריות עץ בהמשך הנושא הכי צרים השונים נמכרו במסגרת יום שיא, שנאספו בגן. התו ההורים, בני המשפחות ותושבי המושב. הפנינג אליו הוזמנו

20

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker