מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

2022 בנובמבר 30 עד 2022 באפריל 3 מתי זה קורה?

באתר האינטרנט המאובטח הכי כדאי לך* ממחשב בלבד. 2022 מפקד האוכלוסין של במענה טלפוני סוקרים. בראיון פנים אל פנים על ידי פוקדים. דקות 30- כ

איך אפשר להשיב לשאלון?

כמה זמן לוקח להשיב?

הנתונים שנאסוף יעזרו לך לתכנן ולקבל החלטות עבורך ועבור כל תושבי המדינה. זו הזכות שלך להשפיע על עתידך בשנים הקרובות. לצד זכות זו, חשוב לזכור שהשבה על השאלון המפקדי היא חובה על פי חוק .1972 - פקודת הסטטיסטיקה - [נוסח חדש], תשל"ב אנחנו מתחייבים שכל הנתונים שנאסוף ישמשו לצרכים סטטיסטיים ומחקריים בלבד, תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים שלך.

שווה להיות איתנו בקשר:

055-7000888 - מסרון

077-9903000 - טלפון

2022 דרך הצ'אט באתר- מפקד האוכלוסין

מהתושבים ישתתפו 7% בהתאם למתודולוגיית המפקד רק במדגם ויתבקשו להשיב על השאלון המפקדי. * נדגמת? השבה דיגיטלית על השאלון דרך אתר מפקד האוכלוסין תעניק לך שובר מתנה.

2022 מפקד האוכלוסין

עקבו אחרינו ב-

Made with FlippingBook Online newsletter maker