מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

חדשות

מה חדש בלב השרון

2022 אושר תקציב המועצה לשנת

בפברואר, את מסגרת תקציב 22 חברי מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרו במסגרת ישיבה מיוחדת שנערכה ב- מיליון ש״ח. 248 בסך כ- 2022 המועצה לשנת יצוין כי מדובר בתקציב המועצה הגדול בתולדות לב השרון, מגמה שממשיכה בשנים האחרונות, ומגיעה בהמשך לדיונים מוקדמים שנערכו בוועדת הכספים, בהנהלת המועצה ובישיבות מליאה נוספות. על פי תפיסת המועצה, נתח גדול מהתקציב מופנה לטובת מערכת החינוך האזורית על כל גווניה, במטרה להמשיך ולספק את השירותים הרבים והאיכותיים, הן עבור ילדים בגיל הרך במעונות היום ובגני הילדים, עבור תלמידי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים והן עבור חניכים במסגרות החינוך המשלים ובעלי צרכים מיוחדים. עוד ניתן דגש במסגרת התקציב על שירותים חברתיים, בדגש על הגיל השלישי ורווחת הפרט. תודות לגזבר המועצה, סגן ראש המועצה, חברי המליאה וחברי ועדת הכספים על מעורבותם הפעילה בהכנתו של התקציב, יחד עם האוזן הקשבת שהפנו לצרכי מנהלי המחלקות.

ביקור שרת התחבורה במועצה האזורית לב השרון

, כביש 551 שעלו לדיון, כגון: כביש ומנהור עין ורד, אזור התעשייה 553 (מחלף השרון), 57 בית ליד וכביש (מדרכה וניקוז), 5613 כביש הרחבת מיזם ''קוויקר'' - תחבורה ציבורית גמישה ועוד. בסיום הצגת הנושאים התקיים סיור בצומת עין ורד בהשתתפות יו"ר הועד המקומי, נציג המליאה, חברי ועד ותושבים. השרה ואנשי משרדה התייחסו לכל אחד מהנושאים והבקשות שהועלו, כאשר הבשורה החיובית לתושבי המועצה והאזור: חלק מבקשות המועצה כבר אושרו במסגרת של המשרד, ביניהן 2022 תקציב סלילת שבילי אופניים והסדרי

שרת התחבורה, ח''כ מרב מיכאלי (מפלגת העבודה) ביקרה באמצע חודש פברואר במועצה האזורית לב השרון. לצידה נכחו בביקור בכירי המשרד, כמו גם נציגי חברת ''נתיבי ישראל'', נציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, חברי מליאה ותושבים. הביקור התקיים בבניין המועצה, שם קיבלו את פני האורחים ראש המועצה, עמיר ריטוב וסגנו, יצחק יצחק. השניים הציגו עם פתיחת הביקור מצגת המתארת את אופייה של המועצה והבעיות איתן היא מתמודדת בתחום התחבורה. השרה התעניינה בכל הנושאים

בטיחות בכביש ההדר והסדרת בעיות בטיחות . ראוי להוסיף כי השרה הנחתה את 5613 בכביש אנשי משרדה להתמקד בקידום פרויקטים ופתרונות על פי סדר העדיפויות שגיבשה המועצה. "בשם תושבי לב השרון עמיר ריטוב ראש המועצה: ועובדי המועצה, אנו מודים לשרה על הביקור הפורה, ומצפים לקראת המשך שיתוף פעולה מוצלח גם בעתיד."

4

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker