מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

חדשות

בוגרי קריית חינוך דרור מובילים בשיעורי גיוס לצה״ל

גאווה ללב השרון! מנתונים שפרסם לאחרונה דובר צה"ל ביחס לנתוני הגיוס , עולה כי קריית חינוך 2000 והשירות ברשויות ובבתי הספר התיכוניים לילדי שנתון בשיעורי גיוס. מתוך נתונים אלו נמצא 97.4% בארץ עם 4 דרור מדורגת במקום ה- לקצונה. בקרב גיוסי הבנות שיעור 12% מיועדים לתפקידי לחימה ו- 63.2% כי לקצונה. 8% הוא גיוס משמעותי ו- 96.9% , מתוכו 95.5% הגיוס הוא :״אני גאה בנוער לב השרון וקריית חינוך דרור, עמיר ריטוב, ראש המועצה הנחשב לאחד מבין בתי הספר המובילים בארץ, לרבות בתחום הגיוס והשירות בצה״ל. תודה לבני הנוער הנהדרים שלנו, להורים, לצוותי החינוך וההוראה וכן לצוותים בחינוך הבלתי פורמלי. כולם יחד יוצרים עבור כולנו עתיד טוב יותר״.

קירוי גגות מוס''ח במערכות סולאריות

גג אולם הספורט, ביה''ס הדר השרון

המועצה האזורית לב השרון מקדמת פיתוח סביבתי מקסימלי בר-קיימא, באמצעות התקנת מערכות סולאריות חסכוניות. הלוחות הותקנו זה מכבר על גג אולם ביה''ס הדר השרון (ראו תמונה). גם בקריית חינוך גגות 2 דרור מתבצעת בימים אלה קונסטרוקציה של שתסתיים במהלך חופשת הפסח הקרובה

תושבי לב השרון – סופרים אתכם!

במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל אשר החל בתחילת החודש, נפגשה לאחרונה מנכ"לית המועצה אזורית לב השרון, פנינה אמויאל משה עם הנהלת המשרד האזורי תל-אביב של מפקד האוכלוסין, בראשותו של אבי הדר. המטרה: הוספת יישובי לב השרון וקולם של תושבי המועצה כחלק בלתי נפרד מפרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל עליו אמון המפקד. פרויקט זה, יש לציין, מתבצע בממוצע אחת לעשור ונועד לשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. סך הכל מתושבי לב השרון להשתתף במדגם ולהשיב 7% נבחרו במסגרת המפקד הקרוב כ- לשאלון המפקדי. לדברי אמויאל משה: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני מבקשת מתושבי לב השרון הנדגמים להשיב לשאלון המפקדי ובכך לסייע באיסוף הנתונים''. , יחד עם מנהל משרד פנינה אמויאל משה מנכ''לית מועצה אזורית לב השרון, בתמונה: . אבי הדר אזורי תל-אביב במפקד האוכלוסין,

5

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker