מגזין מועצה אזורית לב השרון - פסח 2022

איכות סביבה

המועצה האזורית לב השרון באמצעות המחלקה לאיכות החיים והסביבה וועדת איכות הסביבה יזמו רכישת פח כתום פרטי לתושבי המועצה. המטרה: הפחתת פסולת הנשלחת להטמנה, התייעלות, שירות ועידוד מיחזור של פסולת אריזות כתום זה הירוק החדש

משהו חדש וטוב התחיל ביישובי לב השרון בחודשים האחרונים. כחלק מקידום המיחזור במועצה, בחרה המועצה באמצעות הועדה לאיכות הסביבה , לנקוט יוזמה סביבתית מהפכנית. לפח כתום פרטי הבשורה – ייעול שיטת איסוף הפסולת ומעבר לצורך התייעלות סביבתית ועידוד התושבים למיחזור ולהקטנת תכולת הפסולת בפח הירוק הנשלחת להטמנה. ההחלטה על הצעד המכונן התגבשה לפני כשנה וחצי במהלך ישיבת ועדת איכות הסביבה, בראשות חבר המליאה, לביא זמיר מהישוב יעף. בוועדה חשבו כיצד ניתן לצמצם את כמויות הפסולת הנשלחות להטמנה והפתרון נמצא בעזרת הגדלת מיחזור פסולת האריזות. היעדים שהציבה הוועדה: הגדלת מספר התושבים הממחזרים, וכפועל יוצא גידול משמעותי בכמויות הפסולת הנשלחות למיחזור והקטנת כמויות הפסולת בפח הירוק. בהמשך לעבודת הוועדה, יזמה המחלקה לאיכות החיים והסביבה, סקר מקוון לתושבים במטרה לבחון את הצרכים וההיענות מצידם לרפורמה שכזו. הסקר זכה למענה גבוה עם תושבים שהשיבו לשאלות בנושאי שיטת המחזור 900 למעלה מ- המועדפת עליהם, כמו גם בדבר הרגלי מיחזור ואיסוף פסולת. ניכר היה כי אחוז גבוה ממשפחות שענו על הסקר הן בעלות מודעות גבוהה למיחזור ואף נכונות לשינויים בתחום.

בתמונה: יהלי ג׳קמן, מובילת קמפיין ״מחזרת הצלת״. יהלי ), תלמידת כיתה ט׳ ומכונה ״גרטה הישראלית״, לאור 14 ( היותה פעילה חברתית בתחום האקולוגיה, משבר האקלים והמיחזור. בנוסף חברה יהלי בארגון מחאת הנוער למען האקלים ואף כתבה ספר ילדים (שטרם פורסם) בנושא פסולת ימית

8

• ניסן התשפ״ב 2022 אפריל

Made with FlippingBook Online newsletter maker