Søvnapne brosjyre

Bli medlem

Søvnforeningen er i vekst, men vi trenger mange flere medlemmer for å øke vår innflytelse på vegne av alle med en søvn- diagnose. Meld deg inn i foreningen i dag! 350 kr i årskontingent pr medlem og 55 kr pr år i tillegg for familie- medlemmer. Støttemedlemskap koster 500,- kr pr år. Send en epost i dag med navn adresse, mobiltelefon og din egen epostadresse. Her er nettadressen for innmelding: http://sovnforeningen.no/bli-medlem/

Fagkunnskap om søvnapné: Fastlegen din kan kontakte SOVno på Haukeland sykehus i Bergen. Det er et nasjonalt kompetansesenter for blant annet søvnapné. De skal sikre nasjonal kompetanseoppbygg- ing og kompetansespredning innen- for søvn. De driver formidling, forsking og fagutvikling og under- viser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. Haukeland sykehus, Gamle Hovedbygg. Tlf: 55974707. E-post sovno@helse-bergen.no

Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog www.sovnforeningen.no post@sovnforeningen.no Tlf: 48 28 03 83 Org.nr. 971276274 søvn foreningen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online